• Gestió empresarial per a emprenedors

  Objectius del curs

  Amb aquest curs proporcionarem una visió global i experiències en les millors solucions per a la gestió empresarial, finançament de projectes, planificació, definició estratègica dels objectius, negociació bancària, gestió de recursos humans, circuits interns de comunicació, gestió de la petita empresa.

  Informarem de les possibilitats que sorgeixen per als periodistes amb la disrupció digital i quina és la mecànica darrere de la construcció d’un negoci. En concret, desenvoluparem una sèrie d’idees per generar fonts d’ingressos en projectes periodístics digitals.

  Programa

  1. Consells bàsics per a la gestió empresarial

  • Planificació
  • Organització
  • Execució
  • Seguiment i Control

  2. Avantatges i desavantatges d'esdevenir un empresari individual. Formes jurídiques

  3. Obligacions fiscals i comptables de l'empresari autònom o petita empresa

  4. Anàlisi DAFO. Elaborar una diagnosi i identificar estratègies amb vistes al futur

  5. El pressupost financer, principals fonts de finançament

  Metodologia

  El curs té una orientació pràctica. Analitzarem diferents situacions en què es poden trobar els periodistes i comunicadors, en el moment en què decideixin exercir una activitat professional per compte propi. Es donaran una sèrie d’eines i consells per als emprenedors, ajudant-los a dur a terme el seu projecte amb èxit.

  Destinataris

  Periodistes i comunicadors que es plantegen establir-se per compte propi (com a empresari individual o com a societat).

  Professors

  Xavier Macho Ràfols

  Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona i Màster en Fiscalitat per la UOC. Especialista en fiscalitat de Pimes i Start Ups. Ha impartit cursos de formació financera per a diferents perfils professionals.