• Indesign per a periodistes

  Objectius del curs

  En l’última dècada els professionals ens hem vist en la necessitat d’incorporar noves eines de treball, hàbits i coneixements en l’àmbit del disseny digital. L’eina per excel·lència en la producció editorial digital és Adobe Indesign. És per això que en aquest curs, els participants aprendran a familiaritzar-se amb l’entorn de Indesign; a gestionar textos i gràfics, a importar textos des de Word sense perdre estils; a gestionar tipografies i entendre el mecanisme dels estils de text en Indesign. D’aquesta manera, podran acompanyar la tasca del maquetista en qualsevol tipus de publicació i document.

  L’objectiu és donar als participants les eines necessàries per sortejar les dificultats que es presenten en el treball periodístic amb Indesign i que tenen a veure amb la gestió de textos i gràfics; la tipografia; els estils de text i l’exportació de pàgines a pdf.

  En finalitzar el curs seran capaços de crear un document “.indd” i entendre en profunditat com estan creades les maquetes que s’usen per a la producció editorial.

  Programa

  1. Familiaritzar-se amb l’entorn Indesign

  • Configurar l’espai de treball
  • Formes de previsualitzar un document en Indesign
  • Eina Zoom i desplaçament
  • Afegir i eliminar pàgines
  • Obrir i tancar arxius
  • Configurar un document i treballar amb pàgines

  2. Gestió de textos i gràfics

  • Marcs de text en Indesign
  • Crear i enllaçar
  • Marc de text principal
  • Com importar textos de Word en Indesign
  • Opcions d’importació
  • Què fer amb les “fonts no disponibles”
  • Funció Buscar i Reemplaçar

  3. Treballar amb Tipografia

  • Format bàsic de caràcters
  • Ajustar l’interlineat
  • Espai entre lletres: tracking
  • Inserir caràcters especials
  • Configurar el subratllat en un text
  • Us de pictogrames

  4. Gestió d’estils de text

  • Creació d’estils de caràcter
  • Creació d’estils de paràgraf
  • Quan es modifica un estil de paràgraf
  • Com editar un estil de text
  • Com usar la justificació en un estil de text
  • Compartir estils de text
  • Uso del comptagotes

  5. Treballar amb imatges i gràfics

  • Manipular imatges en el document (contingut i contenidor)
  • Encaix automàtic i importació múltiple
  • Cenyit de text al voltant d’imatges
  • Combinació de text i imatge en una pàgina

  Metodologia

  El curs serà eminentment pràctic. A partir d’explicacions de conceptes, els assistents posaran en pràctica allò après durant el curs.

  Requeriments

  Cal assistir amb un portàtil amb Adobe InDesign instal·lat (versió CS6 o posterior). Els assistents hauran de tenir coneixements d’internet i ofimàtica a nivell d’usuari.

  Destinataris

  Tots aquells professionals –de la comunicació o d’altres àmbits– que necessiten produir i gestionar documents editorials de qualitat.