• Indesign per a periodistes - Nivell avançat

  Objectius del curs

  Adobe Indesign és una de les millors eines del mercat per a maquetació editorial, en mitjans impresos i digitals.

  En l'àmbit del periodisme és necessari que els professionals actuals coneguin aquesta eina i complementin i tinguin autonomia a l'hora de crear un article amb destacats, textos complementaris, taules i imatges.

  L'objectiu del curs és aprofundir en els estils de text, taules i objectes. Aprendre a utilitzar les accions automàtiques que porta Indesign i crear a classe una pàgina amb tots els elements que pot tenir un reportatge. Per finalitzar, donar-li una sortida al document creat en pdf i html.

  Programa

  Gestió de texts i automatitzacions:

  1. Estils de caràcter i estils de paràgraf
  2. Marcadors i símbols
  3. Numeració de pàgines
  4. Crear automatitzacions amb marcadors
  5. Treballar amb taules
  6. Importació de taules des de Word
  7. Estils de taules i cel·les
  8. Compartir estils de text
  9. Ús del comptagotes

  Estils de text avançat:

  1. Estils en seqüència
  2. Estils niats
  3. Estils d’objecte
  4. Empaquetar per a exportar pdf
  5. Exportar en html per a ús digital

  Requeriments

  Tenir coneixements bàsics de Indesign o haver treballat amb l'aplicació. Tenir l'aplicació instal·lada en l'ordinador per a treballar a classe.

  Destinataris

  Tots aquells professionals –de la comunicació o d’altres àmbits– que necessiten produir i gestionar documents editorials de qualitat.