• Informació i logística per a periodistes

  Objectius del curs

  A les empreses, cada vegada els resulta més necessari gestionar amb eficàcia la informació associada a la qualitat dels processos productius.

  Així la qualitat de la informació vinculada a un producte o a un servei incrementa la percepció de qualitat d’aquest producte o servei per part dels consumidors i els usuaris.

  La gestió d’aquesta informació té un lògica comunicacional. Es parteix d’un estudi de necessitats i es fa una proposta i aplicació dels llenguatges i els canals més adequats. Una feina que saben i poden fer els periodistes. En aquest curs mirarem d’aprofundir-hi.

  Programa

  La gestió de la qualitat dels fluxos d'informació a les empreses

  • Aplicació de la lògica comunicativa a la gestió de la informació associada a la qualitat de productes i serveis a les empreses
  • El director de la gestió de la qualitat informativa

  Logística i informació

  • Definició de logística
  • El paper de la gestió de la informació en la logística integral
  • Estudi de casos

  Transmissió de la informació a través de les eines informàtiques

  • Què i on: la informació en les eines informàtiques
  • Com: la importància de la comunicació en la qualitat de la informació
  • Anàlisi de casos

  Metodologia

  El curs està plantejat com una introducció bàsica a la gestió de la qualitat de la informació. Es faran exposicions de tipus teòric i exercicis d’aplicació d’aquesta teoria en alguns casos.

  Destinataris

  Llicenciats i graduats en Periodisme i en Ciències de la Comunicació amb interès i curiositat pels nous escenaris d’aplicació de la lògica comunicativa.