• Iniciació al Photoshop

  Objectius del curs

  L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer el funcionament de les eines bàsiques de Photoshop i d'Adobe Bridge per tal de poder obtenir el millor resultat de les nostres imatges.

  Programa

  1. Fonaments
   • Conceptes de fotografia digital
    • La importància de l'histograma en la captura digital
    • Saber llegir l'histograma i interpretar la seva informació
   • Formats d'imatge
    • Tipus de formats i diferents usos i aplicacion (compressions, pèrdua d'informació, etc.)
  2. La gestió del color
   • Breu introducció sobre què és gestió del color en fotografia digital
    • Models i espais de color
    • Perfils de color
    • Tipus de perfils (entrada, sortida, etc. assignació o conversió)
  3. La postproducció
   • Les eines que cal utilitzar:
    • Photoshop
    • La pantalla principal i menús (barres d'eines i distribució)
    • Les paletes de treballs
    • Bridge
   • Com organitzar el nostre arxiu fotogràfic
  4. El Raw (el negatiu de les imatges digitals)
   • Breu introducció sobre els arxius RAW i les possibilitats que ens ofereixen en comparació amb la resta d'arxius fotogràfics
   • Programes per processar arxius raw
    • Càmera Raw d'Adobe
    • Funcionament i organització del programa
    • Com revelar els Raws
  5. Ajustos de les imatges
   • Capes d'ajust de lluminositat (Tècniques de manipulació/ ajust amb les eines de què disposem)
   • Capes d'ajust del color (tècniques d'ajust de color amb els diversos mètodes existents)
   • Composició de les imatges (retalls, renquadrament, girs, correccions de perspectiva i fuga)
   • Clonació i correcció de defectes a la imatge (pinzell corrector, tampó de clonar, el pegat, pinzell d'història, etc.)
   • Eines de selecció (llaç, vareta màgica, gamma de color)
  6. El blanc i negre en digital
   • Com capturar les imatges (blanc / negre o color)
   • Conversions a blanc i negre (quina és la millor en funció del resultat que busquem)
   • Ajustos en imatges digitals en Blanc / negre
  7. Pre-impressió i ajustos previs a la sortida
   • Guardar les imatges (el millor format segons destinació)
   • Les mides de sortida. La interpolació
   • L'enfocament
   • Perfils de sortida (conversió)
   • Mètodes de conversió
   • Altres sortides (Laboratori digital, impremta, negatiu digital)
   • Tipus de suport
   • Possibles problemes de les còpies (metamerisme i Brozing)
  8. Els plug-ins
   • Recomanacions i estudi de diversos plug-ins per ajudar a matitzar o complementar el retoc fotogràfic

  Metodologia

  El curs s’orienta fonamentalment a ensenyar la correcta utilització de totes les eines útils, fotogràficament parlant, i a la creació d'una metodologia de treball basada en l’optimització màxima de les imatges.

  Requeriments

  Els participants han d’assistir al curs amb un ordinador portàtil equipat amb la versió CS4 o posterior del programa Photoshop.

  Destinataris

  Aquest curs va adreçat a totes aquelles persones, fotògrafs novells o amb coneixements bàsics de fotografia, que es vulguin iniciar en el món de la postproducció amb el programa Photoshop d'Adobe.

  Professors

  Ferran Forné Manzanera

  Es va formar acadèmicament a l’IEFC (Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya), on es va especialitzar en postproducció digital creativa, nu i art i natura. Va passar a formar part de l’equip de La Creativa com a fotògraf i post-productor de fotografia i audiovisuals. Paral·lelament, es va unir al projecte de Silver-Moon, amb el qual li va ser atorgat el Premi Lux Or 2009, a la categoria de reportatge social. Va alternar aquestes feines amb l'assistència a direcció de fotografia de diversos videoclips i curtmetratges, entre ells Epílogo. Ha impartit diversos cursos per al Col·legi de Periodistes, a les demarcacions de Barcelona i de Girona. Actualment és sots-cap de fotografia del Diari ARA.