• Introducció al coaching

  Objectius del curs

  El coaching és una poderosa metodologia per ajudar les persones tant en l’àmbit personal com en el professional. Aquest curs és una introducció al coaching, un entrenament de caire general adreçat a persones interessades en coaching per a la vida, per als negocis o bé que volen afegir eines d’aquesta metodologia a la seva professió actual.

  Els participants rebran un coneixement teòric i pràctic –amb un clar èmfasi en les eines i la metodologia d’actuació– que els permetrà millorar el seu rendiment, desenvolupar noves habilitats i incrementar la seva capacitat de resolució de problemes.

  El curs està desenvolupat a partir de les millors fonts teòriques sobre el coaching i, sobretot, a partir dels molts anys d’experiència del formador.

  Programa

  • Què és coaching i què no és coaching. Diferència amb d’altres professions.
  • Què és un coach?
  • Per què coaching?
  • Com aprendre’l.
  • Com aplicar-lo.
  • La sessió inicial.
  • Psicogeografia.
  • Empatia.
  • Estructura del coaching.
  • Elements fonamentals del coaching.
  • La roda de la vida.
  • El punt de palanca.
  • Valors: la roda dels valors.
  • Hàbits.
  • Recursos.
  • Creences limitants.
  • Àncores.
  • Metes i objectius.
  • Tasques.
  • Pla d’acció.

  Metodologia

  El curs està orientat a la pràctica i es basa en la metodologia del learning by doing (aprenentatge a partir de l’acció). Cada apartat del programa inclou exercicis.

  Destinataris

  El programa s’adreça a totes les persones interessades en el coaching que volen fer una aproximacio introductòria sense haver de realitzar posteriorment un curs més extens. S’adreça tant a persones que volen aplicar-ne les eines al seu treball actual com a aquelles que estan interessades per les possibilitats que el coaching els ofereix per desenvolupar-se tant en l’àmbit personal com en el professional.

  Professors

  Jorge Boixeda de Miguel

  Llicenciat en Dret i en Psicologia per la Universitat de Barcelona. MBA per ESADE i Màster en Dret Internacional per la Universitat de Lovaina (Bèlgica). International Coach i International Coach Trainer per la International Coaching Community (ICC). Ha estat el primer formador reconegut per aquesta associació Internacional –present i acreditada en més de 50 països a tot el món– a Espanya i n’ha ostentat la representació en els cursos de Certificació Internacional en Coaching, avalats per la metodologia de Joseph O’Connor, reconegut Coach i Master Trainer en Coaching, amb qui es va formar. Té més de 20 anys d’experiència com a headhunter (caçatalents) i consultor de RRHH en general. Ha estat director de l’Àrea Internacional - Gran empresa de Banca Mas Sardá; director general del Banco Consolidado (Veneçuela); director general de Transecur Express; vicepresident executiu de Heidrick and Struggles; conseller delegat i director general de Knight Wendling Group i director general de Korn Ferry. És soci fundador i conseller delegat d’Exeller i Exeller Coach Trainers.