• Introducció a la postproducció digital de fotografia periodística

  Objectius del curs

  Per al fotoperiodista, el temps ha estat tradicionalment un element fonamental. Diàriament ha de tornar al seu lloc de treball amb el temps necessari no només per fer la selecció de les millors imatges, editar-les i enviar-les sinó que també les ha d’optimitzar i postproduir seguint les normes que marquen la seva agència o el mitjà per al qual treballa.

  L’objectiu d’aquest curs és que els participants tinguin una idea clara dels possibles fluxos de treball idonis per positivar de forma ràpida lots d’imatges des de Camera Raw.

  Programa

  • Introducció a la postproducció digital. Per què es postprodueix i quin és el límit.
  • Descripció i desenvolupament del flux de treball: Bridge – Camera Raw – Photoshop. Familiarització amb les interfaces i personalització de les preferències. Explicació de les eines generals i els seus usos.
  • Previsualització i etiquetatge. Ús de les metadades. Importacions i exportacions d’ajustaments.
  • Camera Raw: desenvolupament de les eines per a ajustaments generals. Fluxos de treball per a lots d’arxius.
  • Photoshop: definició i ús de capes generals d’ajustament. Iniciació al retoc selectiu per capes.

  Metodologia

  El curs es divideix en una petita part conceptual, en la qual es defineix el concepte de postproducció i es repassen les normes generals de postproducció per a mitjans periodístics, i una part pràctica. En aquesta, a partir d’un grup d’entre 8 i 12 fotografies, s’exposaran els fluxos de treball necessaris per optimitzar les imatges i millorar-ne la qualitat. El curs es desenvoluparà sobre tres interfaces: Adobe Bridge, Camera Raw i Adobe Photoshop.

  Requeriments

  Els participants han d’assistir amb ordinador portàtil equipat amb Adobe Photoshop, Adobe Bridge i el plug-in actualitzat de Camera Raw. També han de portar entre 8 i 12 arxius RAW per treballar durant el curs.

  Destinataris

  El curs s’adreça a tots els professionals que tinguin interès a aprofundir el nivell bàsic de tractament digital d’imatges. És especialment útil per a recent graduats i estudiants dels últims cursos de Periodisme que volen aprofundir les seves competències en el treball fotoperiodístic.

  Professors

  Eduardo Matas

  Llicenciat per la UPC en el Centre de la Imatge i Tecnologia Multimedia. Post productor de fotografia digital i tècnic audiovisual al laboratori Addretouch des de 2012.