• La comunicació intuïtiva dins els equips de treball

  Objectius del curs

  Per treballar a gust en equip, cal la millor comunicació entre totes les persones que el conformen.

  La comunicació dins els equips implica el coneixement de la funció de cada membre i l’exposició clara de les idees, els objectius i els procediments per aconseguir-los.

  La nostra actitud física en una conversa, les paraules que fem servir i el to de la nostra veu condicionen la comunicació que establim dins els equips de treball.

  Des d’abans de saber parlar aprenem a llegir les actituds de les persones que ens envolten. Aquesta habilitat comuna a tota la humanitat ens aporta uns coneixements comunicatius no conscients que sovint anomenem intuïció.

  La comunicació directa i propera dins els equips de treball agilitza i facilita l’elaboració dels projectes comuns. Cal tenir en compte el rol de cada membre de l’equip per fer que els processos de comunicació facilitin la consecució dels objectius.

  Programa

  1. La confiança

  Aprendrem a crear un clima en el qual comunicar les nostres idees, propostes, investigacions o coneixements d’una manera propera, sincera i concreta. Busquem ser nosaltres i relacionar-nos amb la nostra expressivitat natural, sense prejudicis ni pors que la inhibeixin.

  1. El fil de les idees

  Sovint les idees semblen enredades en el nostre cap, veurem els seus camins, on neixen i on acaben. Descobrirem l’estructura lògica de la informació que volem donar, tenint en compte el nostre criteri de prioritat o d’importància de cada idea en el moment de ser comunicada. Organitzarem el discurs fidels als nostres processos mentals, propis i únics.

  1. Les paraules precises

  Mirarem amb la lupa les paraules que fem servir per il·lustrar les idees i triarem les més certeres i respectuoses amb cada tema i amb cada públic o interlocutor.

  Primera sessió

  • Bases de la comunicació humana. La relació amb qui ens comuniquem
  • Descobriment de les reaccions físiques que apareixen quan som el centre d'atenció
  • La respiració, la col·locació i l'actitud corporal en el compromís de parlar en públic
  • La lectura de l’actitud corporal
  • Com es crea la comunicació equilibrada?
  • L'ús del llenguatge per transmetre idees d'una manera immediata, respectuosa i clara
  • Bases del llenguatge descriptiu
  • Què diem i què s'entén del que diem
  • Feedback

  Segona sessió

  • L'ús de la imaginació com a fil invisible entre qui parla i qui escolta
  • Exercicis sobre l'efecte de la imaginació en l'expressió i en l'actitud
  • La posada en escena i l'ús de l'espai i dels suports de la informació
  • Estructura del discurs, aplicació del Mind Map per ordenar les idees i els continguts
  • Definició del nucli de les idees i les derivacions dels temes
  • El pensament arbori
  • La improvisació guiada cap a un objectiu
  • Preparació d'una presentació individual usant el Mind map

  Metodologia

  Explorarem la nostra expressivitat amb exercicis de rol propis de la interpretació. Enregistrarem una intervenció de cada alumne, d’un minut de durada, a l’inici de la primera sessió i abans de finalitzar la segona. Al final de la segona sessió, farem el feedback individualitzat basat en les imatges i amb els consells necessaris per continuar millorant en la comunicació.

  Destinataris

  Els curs està dirigit a persones emprenedores, creatives i de qualsevol tipus d’empresa que vulguin millorar la comunicació dins els seus equips de treball.També està adreçat a aquells professionals que han de presentar projectes.

  Professors

  Ana González Tadeo

  És actriu i formadora en Habilitats de Comunicació Presencial. Treballa amb professionals del món audiovisual, de Tv3, Àpunt, Rtve; amb centres de formació universitària, Istituto Europeo de Design IED, Culinary Institute Barcelona, i amb empreses de diferents àmbits.