• Locució i comunicació oral: la veu i els mitjans de comunicació

  Objectius del curs

  L’objectiu del curs és facilitar els punts fonamentals per a un correcte domini de la veu aplicada als mitjans de comunicació. Aquestes sessions, a més dels conceptes teòrics, insisteixen fonamentalment en el treball pràctic. El programa s’estructura en cinc apartats: la veu: els fonaments; el so articulat: la pronúncia; les formes del so: la prosòdia; la interpretació dels textos; i enfrontant el micro i la càmera.

  Programa

  1. La veu: els fonaments

  • L’educació postural
  • La respiració costo-diafragmàtica
  • La col·locació de la veu: els ressonadors
  • La projecció de la veu: expandint el so

  2. El so articulat: la pronúncia

  • La vocalització, eina imprescindible
  • La fonètica de la parla

  3. Les formes del so: la prosòdia

  • Les corbes d’entonació
  • La intensitat de la veu
  • El ritme de la parla

  4. La interpretació dels textos

  • Tècniques d’interpretació
  • Mateixos continguts, diferents missatges

  5. Enfrontant el micro i la càmera

  • Consells bàsics per enfrontar el micro i la càmera
  • Tècniques d’improvisació

  Metodologia

  A més de les explicacions teòriques sobre el funcionament de la veu, el curs ofereix una gamma d'exercicis pràctics amb la finalitat que els alumnes disposin de les eines necessàries per treure el màxim profit i rendiment de la seva veu. Els exercicis ajuden a integrar una respiració correcta, milloren les capacitats de vocalització i ductilitat de la veu, entre d'altres. Amb aquestes claus l'alumne, amb el treball posterior i continuat, pot descobrir i millorar els seus punts febles. L'art de la locució i l'expressió oral exigeixen un treball i disciplina continuats. Treballant les eines i les claus que es faciliten es pot arribar a assolir una important millora en aquesta especialitat.

  Destinataris

  La societat actual exigeix una bona capacitat d'expressar-se en públic. Els periodistes, comunicadors i professionals en general, cada vegada més, s'han d'expressar en mitjans molt diversos, no tant sols en els impresos. És el que es coneix com a periodista o comunicador multiplataforma. Les persones que s'han d'enfrontar a un micròfon o una càmera i sovint han de parlar en públic són els destinataris del curs.

  Professors

  Carles Pérez

  Llicenciat en Ciències de la Informació i professor de la UPF. Actualment és el responsable de l'espai cultural "33 Recomana" de la CCMA. Ha estat cap d’emissions de Catalunya Ràdio i cap de programes de RAC, realitzador de programes com “Justa la fusta”, “Hollywood” o “La Solució”, a Catalunya Ràdio; narrador de programes de televisió com “Thalassa”, i Defensor de l’Audiència de la CCMA.