• Màrketing per a periodistes

  Objectius del curs

  Conèixer els principis i les eines bàsiques del màrqueting és fonamental per competir en un entorn canviant, amb nous hàbits de consum, noves tendències i comportaments, noves formes de comunicar-se, nous canals, una major informació per part dels consumidors i usuaris, i un major nivell d’exigència i competitivitat.

  El curs pretén, a través d’exposicions teòriques i de l’estudi de casos pràctics, explicar els principis bàsics i les estratègies de màrqueting, així com la seva aplicabilitat, subratllant l’estreta vinculació (integració) entre màrqueting i comunicació, a través de la coneguda Comunicació Integrada de Màrqueting.

  La realitat periodística i comunicativa no queda exclosa del màrqueting sinó que, amb l’ajut d’aquesta eina multi disciplinar, relats, missatges, productes o serveis arriben millor i de forma més efectiva als seus destinataris. Així mateix, ajuda a transmetre el “valor afegit” d’una manera més eficaç. Entendre el màrqueting únicament com a publicitat o promocions en limita molt la seva eficàcia.

  Programa

  1. Concepte i fonaments del Màrqueting.
   • Gestió estratègica.
  2. Anàlisi del mercat.
   • El comportament de l’usuari/consumidor
   • L’avantatge de reforçar la seva satisfacció i lleialtat
  3. Segmentació i posicionament.
   • Target seleccionat
   • Les regles del “Màrqueting Mix”
  4. La importància dels canals, especialment pel que fa a la indústria periodística i dels Media.
  5. Comunicar valor.
   • Disseny i gestió de la comunicació en el màrqueting
   • La Comunicació Integrada
  6. Coherència i eficàcia.
  7. L’explosió del Màrqueting digital.
   • L’entorn on-line i off-line.
  8. Noves tendències.
   • El repte de la innovació

  Metodologia

  Exposició teòrica dels principis i eines bàsiques i l’aplicació d’aquests a casos, i exemples pràctics plantejats durant la sessió.

  Destinataris

  Professionals i estudiosos de la comunicació i el periodisme. També idoni per a treballadors de departaments de comunicació i d’agències de relacions públiques, així com per a joves professionals que vulguin entendre les regles del mercat i posicionar-s’hi de la manera més òptima possible.

  Professors

  David Caminada Diaz

  Periodista i professor de la UPF. Investigador i assessor en comunicació i màrqueting. Llicenciat en Periodisme i Dret (UAB) i graduat com a Executive Master in Marketing and Sales (EMMS) per ESADE i SDA Bocconi School of Management (Milà). Ha treballat com a periodista durant 22 anys, principalment a l’àrea internacional.