• Master Class: La gamificació del periodisme. Els beneficis i problemes d’utilitzar mecàniques de jocs per fer notícies

    Programa

    Diversos mitjans de comunicació han començat a introduir tècniques de gamificació a les seves plataformes digitals com a nou format narratiu per al consum i la creació de notícies. L'objectiu no és només atraure lectors, sinó també proveir una experiència de notícies personalitzades, i crear un hàbit de consum regular de notícies.

    En aquesta màster class ampliarem el concepte de la gamificació aplicat específicament al periodisme. Investigarem com les mecàniques de joc s’han introduït als mitjans de notícies digitals i a quina lògica responen. Les aplicacions actuals de la gamificació donen peu a analitzar els beneficis, però també els problemes potencials d’aquesta pràctica, ja que les forces impulsores del procés d'implementació són una barreja d'un intent d'atraure usuaris i una motivació comercial. Aquesta avaluació es durà a terme a través de recerca i investigació internacional i una anàlisi de casos reals de notícies gamificades a mitjans com The Guardian, The Times, The Bleacher Report i Al-Jazeera.