• NewPaper: la premsa i la revolució digital

    Programa

    A partir del seu llibre “NewPaper. Cómo la revolución digital transforma la prensa“, Albert Montagut explicarà el moment actual dels nostres diaris, com la crisi els està castigant i com aquest càstig és molt més profund pel fet que la premsa i els periodistes arrosseguen tres crisis anteriors, encara per solucionar, provocades per la politització excessiva dels diaris, per la falta de reporterisme i per la pèssima convergència entre imprès i en línia.

    L'exposició abordarà també la situació del mercat mundial, el pagament i, especialment, el futur de la professió. Així, es debatrà el tipus de diaris i de periodisme que cal realitzar si es vol assegurar la supervivència d’aquesta professió.

    La sessió combinarà l'exposició del ponent amb el debat i les aportacions dels participants.