• Nocions d'empresa periodística

  Objectius del curs

  Malgrat la crisi i els canvis tecnològics, el panorama actual ofereix múltiples possibilitats en el camp de la comunicació. Algunes d’elles requereixen una elevada inversió i la base operativa que proporciona una gran empresa o grup. Però moltes altres, i cada cop en són més, es poden vehicular a una menor escala.

  Sigui com sigui, les bones idees, per si soles, no són suficients per tirar endavant aquestes iniciatives. A més d’identificar l’oportunitat de negoci associada a qualsevol nou vessant del periodisme, s’ha de saber organitzar els recursos necessaris per posar-la en marxa. Per tant, cal comptar amb les nocions elementals d’economia i empresa: la forma que habitualment adopten aquestes propostes.

  En aquest curs s’aprofundeix en conceptes que els periodistes emprenedors han de dominar – estratègia, màrqueting, demanda, pressupost, gestió, etc. – i s’expliquen casos d’èxit, tot parant una atenció preferent als catalans i a aquells que es poden adaptar més fàcilment a la realitat del país.

  Programa

  Plantejament estratègic

  • Visió, missió i objectius
  • Breu descripció del negoci
  • Els promotors

  Anàlisi del Mercat

  • Concepte de mercat, mercat potencial i demanda
  • El segment de mercat: públic objectiu
  • Anàlisi de la competència i del propi avantatge competitiu
  • El mercat de la comunicació, la publicitat i el pla de vendes

  Màrqueting

  • Necessitats, desitjos i demanda
  • El màrqueting mix
  • Imatge de marca
  • Cicle de vida

  El pla de màrqueting: objectius, estratègies i accions

  • Anàlisi intern i extern: l’estudi DAFO
  • Diversos models d’estratègies
  • Estratègia de producte o serveis
  • Estratègia de preu
  • Estratègia de promoció i distribució

  Empresa

  • Concepte d’empresa i d’empresari
  • Tipus d’empreses
  • Elements de l’empresa informativa
  • El contracte laboral

  Recursos Humans

  • L’organigrama
  • Models de gestió
  • La funció dels executius i la motivació

  Finances

  • Conceptes bàsics
  • Balanç patrimonial
  • Compte de resultats i quadre de tresoreria
  • Ajuts, subvencions i el crowdfunding

  Metodologia

  Aquest curs té la finalitat de proporcionar els coneixements indispensables d’empresa i màrqueting amb l’objectiu pràctic de definir la creació d’un potencial negoci o projecte comunicatiu. Les explicacions aniran acompanyades d’exemples i es desenvoluparan casos pràctics que esdevindran una guia bàsica de com desenvolupar un negoci periodístic.

  Destinataris

  Periodistes, consultors en comunicació, creadors de continguts, community managers i altres perfils professionals que són o volen ser periodistes emprenedors i freelancers.

  Professors

  Josep Ritort Ferrús

  Economista especialitzat en gestió, màrqueting i mitjans de comunicació. És secretari general de l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals (ACPG), que integra més de dos-cents mitjans informatius. Anteriorment va ser-ne president. Durant deu anys ha estat editor de publicacions gratuïtes per a estudiants: Secundèria i L’Hiperbòlic. Des de fa quinze anys és professor universitari d’economia i màrqueting turístic.