• Periodistes autònoms: drets i obligacions

  Objectius del curs

  Es tracta de donar a conèixer de forma global la figura del treballador autònom, des de tots els seus vessants, analitzant tant els procediments com les oportunitats que comporta aquesta figura. Es tracten aspectes que van des què cal fer per iniciar l’activitat i quins impostos caldrà satisfer fins a quines prestacions es poden obtenir de la Seguretat Social o el funcionament del nou atur per als autònoms. Es para especial atenció a la situació d’aquesta figura en el terreny del periodisme i de la comunicació en general.

  Programa

  1. La figura del treballador autònom o empresari individual
  2. Avantatges i inconvenients
  3. Obligacions del treballador autònom
  4. Tràmits de constitució: com gestionar-se un mateix
  5. Normativa que afecta els treballadors autònoms
  6. Ajuts, subvencions i beneficis fiscals
  7. Seguretat social
  8. Formació
  9. Gestió d’impagats

  Metodologia

  La sessió combina l’explicació dels diferents conceptes amb l’aportació d’informació molt pràctica orientada a que els participants –especialment aquells que són treballadors autònoms o que contemplen la possibilitat de ser-ho– puguin treure el màxim partit d’aquesta figura amb el mínim de costos i realitzant per si mateix les tasques de constitució i gestió que comporta.

  Destinataris

  Tots els professionals que exerceixen la seva tasca com a treballadors autònoms o que es plantegen la possibilitat de ser-ho en el futur. Persones amb interès per la creació d’empreses i la cultura emprenedora des d’un punt de vista orientat al treball autònom.