• Protecció de Dades per a periodistes

  Objectius del curs

  Les noves normatives sobre protecció de dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), han impactat en les tasques dels mitjans de comunicació i dels gabinets de premsa.

  Com adaptar els newsletters a la nova normativa? He de tenir el consentiment de les persones que es vegin als meus vídeos de xarxes socials? Quant de temps puc guardar les bases de dades? Sóc responsable de la seguretat? El curs donarà resposta als principals interrogants en la matèria.

  Programa

  1. Legalització en protecció de dades de pàgines web

  2. Obligacions en les newsletters i enviaments massius de correus electrònics

  3. Protecció de dades en l'ús professional de les xarxes socials

  4. Gestió de les campanyes a Internet

  5. Consentiments en la recollida de dades: opinions, vídeos, fotografies i entrevistes

  6. Compromisos de confidencialitat amb mitjans de comunicació i periodistes col·laboradors

  7. Mesures de seguretat reglamentàries per protegir les dades

  8. Revisió del compliment legal de les principals eines periodístiques (xarxes socials, butlletins electrònics, blogs i clouds)

  Els assistents rebran un dossier amb documentació de suport que els permet confeccionar: clàusules informatives, compromisos de confidencialitat i avisos legals.

  Destinataris

  El curs està adreçat a periodistes i altres professionals que volen conèixer en detall els sistemes i metodologies a seguir per garantir la seguretat i la privacitat de la informació.

  Professors

  Genís Margarit Contel

  Ingeniero de Telecomunicacions por la Universidad Politécnica de Cataluña con 15 años de experiencia como consultor en telecomunicaciones. Combina su trabajo con la docencia en la Universidad Pompeu Fabra y como Instructor de Cisco, Microsoft, Google y Asterisk. Miembro de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones y creador del grupo de trabajo de Seguridad. Miembro de la Asociación Profesional Española de Privacidad, European Privacy Seal Expert y Privacy by Design Ambassador.