• Protecció de Dades per a periodistes

  Objectius del curs

  Les noves normatives sobre protecció de dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), han impactat en les tasques dels mitjans de comunicació i dels gabinets de premsa.

  Com adaptar els newsletters a la nova normativa? He de tenir el consentiment de les persones que es vegin als meus vídeos de xarxes socials? Quant de temps puc guardar les bases de dades? Sóc responsable de la seguretat? El curs donarà resposta als principals interrogants en la matèria.

  Programa

  1. Legalització en protecció de dades de pàgines web

  2. Obligacions en les newsletters i enviaments massius de correus electrònics

  3. Protecció de dades en l'ús professional de les xarxes socials

  4. Gestió de les campanyes a Internet

  5. Consentiments en la recollida de dades: opinions, vídeos, fotografies i entrevistes

  6. Compromisos de confidencialitat amb mitjans de comunicació i periodistes col·laboradors

  7. Mesures de seguretat reglamentàries per protegir les dades

  8. Revisió del compliment legal de les principals eines periodístiques (xarxes socials, butlletins electrònics, blogs i clouds)

  Els assistents rebran un dossier amb documentació de suport que els permet confeccionar: clàusules informatives, compromisos de confidencialitat i avisos legals.

  Destinataris

  El curs està adreçat a periodistes i altres professionals que volen conèixer en detall els sistemes i metodologies a seguir per garantir la seguretat i la privacitat de la informació.

  Professors

  Cristina Ribas Casademont

  Advocada especialista en protecció de dades al despatx jurídic Ribas Casademont Advocats® i Delegada de Protecció de Dades. Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), i de Derecho del Entretenimiento Asociación Española (DENAE). Ha col·laborat en mitjans de comunicació nacionals i imparteix programes formatius amb matèria de protecció de dades per l’administració local, entitats del tercer sector i col·legis professionals.

  Genís Margarit Contel

  Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya amb 15 anys d'experiència com a consultor en telecomunicacions. Combina la seva feina amb la docència a la Universitat Pompeu Fabra i com a Instructor de Cisco, Microsoft, Google i Asterisk. Membre de l'Associació d'Enginyers de Telecomunicacions i creador del grup de treball de Seguretat. Membre de l'Associació Professional Espanyola de Privacitat, European Privacy Seal Expert i Privacy by Design Ambassador.