• Qüestions legals en periodisme i com afrontar-les

  Objectius del curs

  Ens poden demandar si publiquem una fotografia extreta de la pàgina de Facebook de la víctima d’un crim o d’un accident? I si la imatge és d’un policia? Si un mitjà publica textos o fotografies del meu bloc, tinc dret a una compensació? Tenim l’obligació d’esborrar del nostre arxiu a la web les referències que puguin posar en qüestió l’honor o la dignitat d’una persona? Es pot demanar que s’eliminin les dades personals dels webs dels mitjans d’informació? On és la frontera entre el dret a la informació i el dret a la intimitat? Hi ha algun límit a l’expressió d’opinions en xarxes socials? Qui respon dels continguts d’Internet?

  Qüestions com aquestes o d’altres relacionades amb la llei sorgeixen sovint en l’exercici del periodisme, a vegades perquè tenen a veure amb els temes sobre els quals s’està informant i d’altres amb el fet mateix d’aconseguir i difondre dades o imatges. Internet i les xarxes socials no han fet sinó incrementar encara més la complexitat d’aquesta situació amb noves possibilitats i regulacions.

  Aquest curs vol facilitar als periodistes coneixements essencials sobre diferents aspectes legals que afecten la seva tasca i fer-ho de forma especialment adaptada a l’exercici professional, amb casos i exemples que serveixin de pautes d’actuació i amb la possibilitat de donar resposta a les situacions aportades pels propis participants.

  Programa

  • Drets i llibertats en les xarxes socials i en les comunitats virtuals

  • La privacitat en les xarxes socials

  • El nou règim jurídic europeu de la protecció de les dades personals

  • El dret a la imatge, a l’honor i a la intimitat

  • Dret a la informació versus dret a la intimitat

  • La difusió il·lícita de continguts a la xarxa. Continguts il·lícits i nocius

  • Les responsabilitats dels prestadors de serveis de la societat de la informació

  • El dret a l'oblit a les xarxes socials: accions legals a exercir

  • Màrqueting i publicitat a les xarxes socials

  • La defensa dels drets de la personalitat en les comunitats virtuals: l’exemple de la difusió d’informació personal per retuits

  • Blocs i llibertat d’expressió. Debat i comentaris sobre casos recents

  Metodologia

  • Explicació de la matèria seguint una presentació visual i interactiva per facilitar la comprensió dels conceptes exposats

  • Plantejament de casos pràctics reals i de resolucions dels tribunals per ajudar a entendre les situacions on és aplicable la matèria que es tracta

  • Resolució conjunta de casos i preguntes que sorgeixin als participants en l’exercici diari de la professió

  Destinataris

  Periodistes, tant els que treballen en mitjans, consultories o gabinets de comunicació com els que exerceixen com a freelance, que volen estar al dia en qüestions legals que afecten directament l’exercici de la professió, tant pel que fa a l’obtenció d’informació com a la seva difusió. El curs està pensat perquè resulti d’utilitat a tota mena de professionals,tant si tracten temes relacionats amb noves tecnologies, internet i xarxes socials com si únicament en són usuaris.

  Advocats i professionals vinculats al món jurídic, i assessors de l’àmbit de les comunicacions i els mitjans que volen actualitzar els seus coneixements sobre els temes tractats.

  Professors

  Jordi Bacaria Martrus

  Advocat especialitzat en dret de la societat de la informació. President de la Secció de Drets de Propietat Intel·lectual i Drets d'Imatge de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Director i Professor del Màster de Dret de la Societat de la Informació 2012-2013. Auditors en Entorns Tecnològics (Campus-Col·legi d'Advocats de Barcelona). President de la Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 2007-2010. Fundador i Conseller de Global Legal Data.