• Qüestions legals freqüents en periodisme i com afrontar-les (2)

  La propietat intel·lectual en entorns digitals

  Objectius del curs

  Ens poden demandar si publiquem una fotografia extreta de la pàgina de Facebook de la víctima d’un crim o d’un accident? I si la imatge és d’un policia? Si un mitjà publica textos o fotografies del meu bloc, tinc dret a una compensació? Tenim l’obligació d’esborrar del nostre arxiu a la web les referències que puguin posar en qüestió l’honor o la dignitat d’una persona? Es pot demanar que s’eliminin les dades personals dels webs dels mitjans d’informació? On és la frontera entre el dret a la informació i el dret a la intimitat? Hi ha algun límit a l’expressió d’opinions en xarxes socials? Qui respon dels continguts d’Internet?

  Qüestions com aquestes o d’altres relacionades amb la llei sorgeixen sovint en l’exercici del periodisme, a vegades perquè tenen a veure amb els temes sobre els quals s’està informant i d’altres amb el fet mateix d’aconseguir i difondre dades o imatges. Internet i les xarxes socials no han fet sinó incrementar encara més la complexitat d’aquesta situació amb noves possibilitats i regulacions.

  Aquest curs, estructurat en mòduls independents, vol facilitar als periodistes coneixements essencials sobre diferents aspectes legals que afecten la seva tasca i fer-ho de forma especialment adaptada a l’exercici professional, amb casos i exemples que serveixin de pautes d’actuació i amb la possibilitat de donar resposta a les situacions aportades pels propis participants.

  Programa

  Mòdul 2

  Dret d'informació i a la llibertat d'expressió i dret a la intimitat i a la protecció de dades

  • Els principis constitucionals del dret d'Informació, dret a la llibertat d'expressió, dret a la intimitat i dret a la protecció de dades
  • Règim jurídic dels drets de la personalitat
  • El dret a la imatge: right of publicity i right of Privacy
  • La possible colisió entre dret d'Informació i dret a la intimitat
  • Dret a l’honor i a la pròpia imatge i periodisme d’investigació
  • Dret d'Informació i secret de les comunicacions
  • El jo digital i la reputació
  • El dret a l'oblit a Internet. Cancel·lació de la informació de les hemeroteques
  • La Llei SINDE gestació i actualitat
  • Protecció de dades i propietat intel·lectual: la Sentència del TJUE sobre Promusicae

  Metodologia

  Cada sessió comptarà amb la combinació de tres metodologies:

  • Explicació de la matèria seguint una presentació visual i interactiva per facilitar la comprensió dels conceptes exposats
  • Plantejament de casos pràctics reals i de resolucions dels tribunals per ajudar a entendre les situacions on és aplicable la matèria que es tracta
  • Resolució conjunta de casos i preguntes que sorgeixin als participants en l’exercici diari de la professió

  Destinataris

  Periodistes, tant els que treballen en mitjans, consultories o gabinets de comunicació com els que exerceixen com a freelance, que volen estar al dia en qüestions legals que afecten directament l’exercici de la professió, tant pel que fa a l’obtenció d’informació com a la seva difusió. El curs està pensat perquè resulti d’utilitat a tota mena de professionals,tant si tracten temes relacionats amb noves tecnologies, internet i xarxes socials com si únicament en són usuaris.

  Advocats i professionals vinculats al món jurídic, i assessors de l’àmbit de les comunicacions i els mitjans que volen actualitzar els seus coneixements sobre els temes tractats.