• Redacció de discursos

  Objectius del curs

  La redacció de discursos és una activitat altament professionalitzada en molts països. Ja s’escriguin discursos per a un mateix o per a una altra persona, el gran repte sempre és redactar un text que, pronunciat oralment, resulti adequat, natural i diferencial.

  A través d’aquesta formació, els assistents coneixeran els aspectes formals a tenir en compte a l’hora de redactar un discurs i, alhora, aprendran tècniques per generar empatia entre l’auditori, despertar interès i fer que els missatges clau siguin memorables.

  Programa

  • Preparació d’un discurs
  • Un fil conductor per despertar interès: storytelling
  • El paper de les emocions per generar empatia
  • Figures retòriques i recursos lingüístics per ser memorables
  • Elements a tenir en compte per a la posada en escena
  • Anàlisi de casos reals

  Metodologia

  Es combinarà l’exposició dels conceptes teòrics amb exercicis pràctics relacionats, tant en català com en castellà. S’analitzaran discursos coneguts per extreure’n aprenentatges. A més, es buscarà la participació dels alumnes en tot moment per tal de potenciar la utilitat dels casos en el seu dia a dia professional.

  Requeriments

  • Tenir un nivell mínim de coneixement de la llengua equivalent al C.
  • Disposar d’un ordinador portàtil o una tauleta per a realitzar els exercicis pràctics proposats durant les sessions. En cas de no tenir-ne, sempre es podran redactar sobre paper.

  Destinataris

  Professionals de qualsevol disciplina que redactin discursos en el seu dia a dia professional o tinguin interès en dedicar-s’hi.

  Professors

  Montse Sanahuja Rubí

  Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Pompeu Fabra. Grau en estratègia i creativitat publicitària per la UPF. Postgrau en comunicació política per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en direcció de màrqueting i anàlisi del consumidor per la Universitat Oberta de Catalunya. Professora associada a la UPF i a l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (UAB). Assessora de comunicació i formadora en habilitats de comunicació per a empreses privades i organismes públics.