• Redacció periodística: tècniques bàsiques

  Objectius del curs

  Aquest curs, eminentment pràctic, revisa les eines bàsiques de la redacció informativa. S'hi tracten les característiques principals del llenguatge periodístic i per mitjà de diversos exercicis es posen en pràctica els textos més habituals en periodisme escrit, ja sigui en mitjans o en gabinets de premsa. Es para especial atenció a la titulació, a les notícies en format breu i a les notes de premsa. Els participants realitzen exercicis dins i fora de l’aula per millorar les seves capacitats.

  Programa

  • El llenguatge periodístic i l'estil informatiu
  • La notícia com a gènere
  • Arquitectura de la notícia: títol, lid i cos
  • El títol com a senya d'identitat
  • La nota de premsa: usos, errors freqüents i configuració
  • Combinació de llenguatges: text i fotografia
  • Gèneres interpretatius: crònica, reportatge i entrevista

  Metodologia

  El curs combina exposició de conceptes amb anàlisi de textos i exercicis. En aquest darrer apartat, els participants treballaran diferents formats de textos, que seran corregits i comentats pel professor.

  Destinataris

  Professionals que volen millorar la seva capacitat de redactar textos informatius, especialment notícies i notes de premsa.

  El curs està especialment adreçat a persones que no han estudiat Periodisme o que tenen aquesta titulació però que no han exercit com a redactors, com ara reporters gràfics, càmeres, etc.

  Professors

  Carles Singla Casellas

  Degà de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Especialista en redacció periodística. Ha treballat com a periodista als diaris Avui i Diari de Barcelona i ha col·laborat a El Temps, El País i La Vanguardia.