• Redacció periodística: tècniques bàsiques

  Objectius del curs

  Aquest curs, eminentment pràctic, revisa les eines bàsiques de la redacció informativa. S'hi tracten les característiques principals del llenguatge periodístic i per mitjà de diversos exercicis es posen en pràctica els textos més habituals en periodisme escrit, ja sigui en mitjans o en gabinets de premsa. Es para especial atenció a la titulació, a les notícies en format breu i a les notes de premsa. Els participants realitzen exercicis dins i fora de l’aula per millorar les seves capacitats.

  Programa

  • El llenguatge periodístic i l'estil informatiu
  • La notícia com a gènere
  • Arquitectura de la notícia: títol, lid i cos
  • El títol com a senya d'identitat
  • La nota de premsa: usos, errors freqüents i configuració
  • Combinació de llenguatges: text i fotografia
  • Gèneres interpretatius: crònica, reportatge i entrevista

  Metodologia

  El curs combina exposició de conceptes amb anàlisi de textos i exercicis. En aquest darrer apartat, els participants treballaran diferents formats de textos, que seran corregits i comentats pel professor.

  Destinataris

  Professionals que volen millorar la seva capacitat de redactar textos informatius, especialment notícies i notes de premsa.

  El curs està especialment adreçat a persones que no han estudiat Periodisme o que tenen aquesta titulació però que no han exercit com a redactors, com ara reporters gràfics, càmeres, etc.

  Professors

  Carles Singla Casellas

  Profesor titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Director del Máster en Dirección de Comunicación de la UPF – Barcelona School of Management. Ha ejercido como periodista en los diarios Avui y Diari de Barcelona y ha colaborado con El Temps, El País y La Vanguardia. Ha sido director académico del Centre de Formació i Desenvolupament del Col·legi de Periodistes de Catalunya (2011-2016).