• Redacció per a Twitter i Facebook - Nivell avançat

  Objectius del curs

  Sabem que a internet cal fer servir un llenguatge diferent al que usem per a premsa, ràdio o TV. Però ja dins d'internet, cal tenir ben clar que no és el mateix comunicar / escriure per a webs o blogs, que fer-ho per a xarxes socials com Twitter o Facebook. Tot canvia: el llenguatge, la immediatesa, i les eines que fem servir; i cal ser-ne conscients per tal que el missatge arribi al nostre públic. En aquest curs eminentment pràctic, analitzarem les pàgines de Facebook i els perfils de Twitter dels participants. S’assenyalaran els punts forts i febles, possibles millores a realitzar i mancances. D’aquesta manera, a la segona sessió, els participants podran aportar nou material, realitzat seguint les recomanacions rebudes, per aconseguir un resultat òptim en els seus treballs.

  Programa

  Primera sessió

  Anàlisi detallada de les pàgines de Facebook (no perfils personals) i perfils de Twitter dels assistents. A cada participant se li demanarà que realitzi canvis i/o apliqui noves tècniques per a la següent sessió, seguint les línies assenyalades durant l’anàlisi.

  Segona sessió

  Anàlisi detallada del nou material aportat pels participants en el seminari. Es comentaran les millores respecte al material anterior, es donaran nous consells i es proporcionaran conclusions específiques per a cada participant.

  Metodologia

  El curs és eminentment pràctic i està destinat a aprendre en base a analitzar casos reals, propis i d’altres participants, en un grup reduït d’un màxim de 15 persones per poder, d’aquesta manera, oferir atenció directa i especialitzada. La professora analitzarà les pàgines de Facebook i perfils de Twitter dels participants al curs durant la setmana prèvia a la seva celebració. Durant la primera sessió es repassarà de manera conjunta aquesta anàlisi i es posaran en comú els errors, encerts, millores, etc. Els participants, juntament amb la professora, decidiran quins continguts refaran abans de la següent sessió, seguint les pautes apreses. A la segona sessió, també de manera conjunta, s’analitzaran els nous continguts aportats i s’establiran conclusions i necessitats per a cadascun dels participants.

  Destinataris

  Tots aquells que comuniquen a Internet i a les xarxes socials. Periodistes, blocaires, responsables de màrqueting, membres de departaments de comunicació, community managers, creadors de contingut on line, etc. Per realitzar el curs, és imprescindible tenir una pàgina de Facebook (no perfil personal) i/o perfil de Twitter.

  Professors

  Sílvia Llombart Monner

  Periodista, docent i consultora en comunicació, especialista en comunicació inclusiva i no sexista. Sòcia fundadora de la cooperativa La Sembra, agència de comunicació social. Va ser directora de laMalla.cat, cap de planificació editorial no diària a Prisacom i responsable de nous projectes digitals a LaVanguardia.com