• Redacció per a webs i blogs – Nivell avançat

  Objectius del curs

  Quan estem publicant a Internet, moltes vegades ens adonem que el nostre missatge no arriba clar als nostres lectors, que ens agradaria utilitzar millor els trucs per aconseguir que els nostres textos s’adaptin perfectament al llenguatge que cal fer servir a Internet. Un text s’escriu diferent per a premsa, ràdio, TV i també per a Internet. Cal saber com escriure per a la xarxa per optimitzar els nostres articles.

  En aquest seminari eminentment pràctic, analitzarem els webs, blocs i textos dels participants. S’assenyalaran els punts forts, els punts febles, les millores a realitzar en la redacció, les mancances en arquitectura i usabilitat, etc. D’aquesta manera, a la segona sessió, els participants podran aportar nou material, realitzat seguint les recomanacions rebudes per aconseguir un resultat òptim en els seus treballs. No es tractarà la redacció per a Twitter ni Facebook, que s'imparteix de forma específica en un altre curs.

  Programa

  Primera sessió

  Anàlisi detallada dels webs dels participants: textos, redacció, ús d’enllaços, ús de multimèdia, usabilitat, arquitectura, etc. Es demanarà a cada persona que realitzi canvis i/o faci nous textos per a la següent sessió, seguint les línies assenyalades durant l’anàlisi.

  Segona sessió

  Anàlisi del nou material aportat pels participants. S’explicaran les millores respecte el material anterior, es donaran nous consells i es formularan conclusions específiques per a cada participant.

  Metodologia

  El curs és eminentment pràctic i fomenta l’aprenentatge en base a analitzar casos reals –propis i d’altres participants– en un grup reduït d'un màxim de 15 persones en el qual s’ofereix atenció directa i especialitzada.

  La professora analitzarà els webs, continguts, etc. dels participants en el seminari durant la setmana prèvia a la seva celebració. Durant la primera sessió es revisarà de manera conjunta aquesta anàlisi i es posaran en comú els errors, encerts, millores, etc. Els participants, juntament amb la professora, decidiran quins continguts refaran de cara a la nova sessió, seguint les pautes apreses.

  En la segona sessió, també de manera conjunta, s’analitzaran els nous continguts aportats i s’establiran conclusions i necessitats de forma individualitzada.

  Destinataris

  Tots aquells que comuniquen a Internet i a les xarxes socials. Periodistes, blocaires, responsables de màrqueting, membres de departaments de comunicació, community managers, creadors de contingut on line, etc. Per realitzar el curs, és imprescindible tenir un espai a la xarxa (bloc, web, diari online…) on s’estigui publicant.

  Professors

  Sílvia Llombart Monner

  Periodista, docent i consultora en comunicació, especialista en comunicació inclusiva i no sexista. Sòcia fundadora de la cooperativa La Sembra, agència de comunicació social. Va ser directora de laMalla.cat, cap de planificació editorial no diària a Prisacom i responsable de nous projectes digitals a LaVanguardia.com