• Taller de càlcul de costos i elaboració de pressupostos

  Objectius del curs

  El curs proporciona en primer lloc els elements bàsics per al càlcul i l’anàlisi dels costos relacionats amb el desenvolupament d’un projecte empresarial en el sector de la comunicació. En segon lloc, permet que el participant conegui el concepte i la utilitat dels pressupostos, i pugui confeccionar un pressupost bàsic d’ingressos i despeses. Tots dos aspectes es tracten de forma molt pràctica, adaptada a persones sense coneixements previs de comptabilitat i finances i amb orientació específica a empreses de comunicació, tant mitjans com serveis de consultoria i assessoria.

  Programa

  1a part

  • Càlcul dels costos d’un projecte de comunicació.
  • Classificació i estructura de costos.
  • Sistemes de càlcul de costos.
  • Càlcul del punt d’equilibri.
  • Presa de decisions amb les dades de costos.

  2a part

  • Elaboració del pressupost d’ingressos i despeses.
  • Procés d’elaboració del pressupost.
  • Criteris per a la formulació del pressupost.
  • Càlcul i anàlisi de les desviacions.

  Metodologia

  El curs es basa en l’exposició de conceptes combinada amb el treball pràctic a partir d’exemples i un cas pràctic que es desenvolupa a l’aula.

  Destinataris

  Persones que han creat o volen crear un projecte empresarial en l’àmbit de la comunicació: nous mitjans, blogs temàtics, serveis d’assessorament en comunicació empresarial, gabinets de premsa, etc. No es requereixen coneixements previs de comptabilitat i finances.

  Professors

  Ramon Bastida Vialcanet

  Professor associat del departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat director general de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) i assessor de serveis financers per a empreses del grup La Caixa. És coautor del llibre Manual de comptabilitat de cooperatives.