• Taller d'edició de textos

  Objectius del curs

  Tant els mitjans d’informació en general com les entitats, associacions i empreses amb gabinets de comunicació necessiten bons editors, perquè la credibilitat de les informacions depèn en gran part de la qualitat dels textos. I d’altra banda, molts periodistes i altres professionals que han de dominar la llengua per fer la seva feina es troben amb dubtes i dificultats que no saben com resoldre.

  El curs planteja solucions per als problemes lingüístics més habituals i s’orienta a millorar el coneixement dels recursos que caracteritzen el bon estil i permeten evitar els errors més freqüents en l’ús del llenguatge, inclosos els morfològics i sintàctics, tant en català com en castellà.

  Programa

  1. La contaminació lingüística
   • El vocabulari aliè.
   • Eufemismes i emmascaraments.
   • El llenguatge políticament correcte i els exercicis d’enginyeria lingüística.
   • El complex d’inferioritat davant l’anglès.
   • Estrangerismes innecessaris.
   • Calcs, préstecs i falsos amics.
  2. Els principis del bon estil
   • La credibilitat i la claredat.
   • La riquesa de vocabulari.
   • L’ordenació expositiva, la progressió de les idees i la cadència.
   • La lògica sintàctica.
   • El factor humà.
   • Els recursos estilístics.
   • El ritme i la melodia.
   • Altres recursos periodístics.
  3. El mal estil
   • Els tòpics.
   • Paraules depredadores.
   • La reiteració.
   • Els estiraments.
   • Els problemes sintàctics.
  4. Els principals dubtes gramaticals en castellà i en català
   • La discordança.
   • L’ús dels articles.
   • L’ús de les preposicions.
   • L’ús dels pronoms castellans. Els pronoms febles catalans.
   • L’ús dels verbs.
   • Altres problemes gramaticals.
   • La Nueva gramática de la lengua española i la nova Ortografía.
   • Accents, comes i altres dubtes ortogràfics i ortotipogràfics.

  Metodologia

  El curs constarà de vuit sessions de dues hores cadascuna. En cada sessió el professor farà una exposició teòrica acompanyada d’exemples trets dels mitjans de comunicació. Les dues últimes sessions es dedicaran totalment o parcialment a pràctiques d’edició. El professor lliurarà el material uns dies abans de la primera sessió i estarà a disposició dels alumnes durant les quatre setmanes de durada del curs.

  Requeriments

  Els alumnes hauran de portar ordinador portàtil o bé fotocòpia del text del material lliurat prèviament, que té una extensió de més d’un centenar de pàgines.

  Destinataris

  El curs es dirigeix als periodistes que es vulguin especialitzar en l’edició de textos, tant en català com en castellà, i als professionals del periodisme i d’altres disciplines que necessiten adquirir les eines per escriure amb la correcció i la fluïdesa indispensables.

  Professors

  Joan Busquet Duran

  Joan Busquet. Periodista. Va dirigir el setmanari Treball (1974-1980) i la revista Arrel (1980-1982). Entre 1982 i 1990 va ser responsable del Gabinet de Mitjans de Comunicació de la Delegació del Govern central a Catalunya. L’any 1990 va entrar a El Periódico de Catalunya, on va ser, successivament, redactor en cap de Política, coordinador de les edicions castellana i catalana, cap d’Edició, coordinador de la Mesa de Redacció i subdirector. És autor del Libro de estilo de El Periódico i de nombrosos treballs i articles sobre el llenguatge periodístic.