• Tècniques de comunicació i expressió escrita

  Objectius del curs

  La comunicació escrita està present en la majoria de sectors professionals. Sovint, però, no aconseguim que sigui un canal de comunicació eficient perquè ens deixem endur per estructures complexes, abstractes o poc jerarquitzades.

  A través d’aquesta formació, els assistents aprendran a redactar de manera clara, professionalitzada i adaptada als diversos documents corporatius. Aprendran també a dotar l’escriptura d’intencionalitat, quan calgui ser persuasius i coneixeran diverses eines que facilitaran la tasca d’escriure en el seu dia a dia.

  Programa

  • Característiques del llenguatge escrit
  • Passos del procés d’escriptura: pre-escriure, escriure i re-escriure
  • Eines per organitzar i prioritzar idees
  • Consells pràctics per la redacció de frases i paràgrafs eficients
  • Les diferències entre els textos informatius i els argumentatius
  • Recursos retòrics i lingüístics que afavoreixen la persuasió
  • La redacció de correus electrònics
  • La redacció de notícies, dossiers i altres materials periodístics
  • La redacció de fullets, anuncis i altres materials corporatius
  • Recomanacions per una presentació de continguts visualment atractiva
  • Exercicis d’anàlisi, correcció i redacció de textos reals

  Metodologia

  Es combinarà l’exposició dels conceptes teòrics amb exercicis pràctics relacionats, tant en català com en castellà. S’analitzaran textos reals per extreure’n aprenentatges i fer propostes de reformulació. Es buscarà la participació dels alumnes en tot moment per tal de potenciar la utilitat dels casos. A més, la professora oferirà recomanacions de millora personalitzades per a cada assistent.

  Requeriments

  Tenir un nivell mínim de coneixement de la llengua equivalent al C.

  Idealment, disposar d’un ordinador portàtil o una tauleta per a realitzar els exercicis pràctics proposats durant les sessions. En cas de no tenir-ne, sempre es podran redactar sobre paper.

  Destinataris

  Professionals de qualsevol disciplina que utilitzin la comunicació escrita en el seu dia a dia professional o tinguin interès en dedicar-s’hi.

  Professors

  Montse Sanahuja Rubí

  Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Pompeu Fabra. Grau en estratègia i creativitat publicitària per la UPF. Postgrau en comunicació política per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en direcció de màrqueting i anàlisi del consumidor per la Universitat Oberta de Catalunya. Professora associada a la UPF i a l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (UAB). Assessora de comunicació i formadora en habilitats de comunicació per a empreses privades i organismes públics.