• Tècniques de storytelling persuasiu per a l’àmbit professional

  Curs on line en directe

  Objectius del curs

  L’storytelling corporatiu és l’aplicació de les tècniques narratives a la comunicació, cosa que aporta beneficis com ara el de captar l’atenció, augmentar l’interès o generar implicació en l’audiència. En l’àmbit professional hi ha moltes situacions on es pot aplicar amb bons resultats, ja sigui la comunicació formal o informal, individual o col·lectiva, interna o orientada als usuaris... Aquest curs ofereix tècniques de disseny i elaboració de narratives eficaces en l’àmbit professional. Parteix d’una premissa bàsica: abans d’explicar un relat, cal entendre com és, com sent i en quina història viu el públic destinatari. Sols a partir d’aquí se’l pot fer sentir protagonista. El curs presentarà la metodologia DISC d’estudi del comportament com a eina útil per a la creació de narratives persuasives, i algunes tècniques pròpies del Design Thinking per planificar-les.

  Programa

  1. Relats Vs. Històries. Una breu definició del que és l’storytelling corporatiu
  2. Per què un mateix relat no funciona per a tots igual? Donald Miller i la seva idea: “el teu relat és el de menys”
  3. En quina història viu el teu destinatari? El model DISC
  4. Com dissenyar un relat a mida per a cada persona?
  5. Les històries tenen valor: una demostració empírica
  6. Els relats en contextos professionals i de negocis
  7. Què fa que un relat sigui bo o dolent? El “triangle màgic” que ens hi ajuda
  8. Eines per capturar millor la història en què viu el destinatari: user persona i journey map
  9. Un bonus: el relat imbatible de Doug Stevenson

  Metodologia

  S’alternarà la presentació de continguts i la realització d’exercicis pràctics en temps real.

  Destinataris

  Periodistes i professionals de la comunicació preocupats per atreure l’audiència i fer arribar els seus missatges amb més força i efectivitat. Professionals que dins d'una organització han de fer servir la comunicació per tal d'informar, motivar o persuadir. Totes aquelles persones interessades a millorar les seves habilitats comunicatives.

  Professors

  Mario Sorribas Fierro

  Economista, periodista i consultor. Especialitzat en narrativa corporativa i professor de Storytelling a OBS Business School.

  Francesc Ponsa Herrera

  Periodista i escriptor. Doctor en Comunicació Social i Màster en Analista d'Intel·ligència. Professor associat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) on imparteix docència sobre lobbisme i grups d’influència, comunicació política i institucional i tècniques d’storytelling. Ha estat director de l’Observatori Espanyol dels Think Tanks.