• Tècniques per a la intercomprensió de llengües romàniques

  Com treure el màxim partit de la informació multilingüe a Internet

  Objectius del curs

  Tot i la creació d’Internet amb l’anglès, una infinitat de llengües s’han fet el seu propi espai a la xarxa i, amb elles, els mitjans de comunicació que les utilitzen. Cadascun d’ells adapta la informació per als seus lectors i els proporciona una visió del món adaptada a la seva mirada.

  Com a periodistes, ciutadans o individus, utilitzem només una petita part del potencial de la xarxa, depenent dels nostres costums d’accés a la informació i sovint limitats per les barreres de llengua i cultura. Però en societats bilingües com la catalana, el coneixement de dos idiomes ens permet accedir amb més facilitat a d’altres llengües de la mateixa família.

  Aquest curs parteix d’aquest avantatge i ofereix tècniques per a potenciar l’aptitud multilingüe de comprensió de textos que ens permetrà:
  • Accedir a diferents punts de vista de les notícies i a opinions d’experts sobre les mateixes
  • Comparar la informació a la xarxa aprofitant l’àmplia oferta existent de mitjans d’àmbit local
  • Aprofundir un punt de vista més crític i matisat sobre l’actualitat
  • Treballar amb versions originals de textos i comprovar les dades amb més precisió

  El treball que proposa el curs resulta útil tant per buscar noves aproximacions informatives a esdeveniments d’àmbit internacional com per ampliar els punts de vista sobre el propi entorn.

  Programa

  1. Pràctiques i representacions lingüístiques
   • Com anar més enllà en la cerca i lectura d’informació a la xarxa
   • Recerca i comparació de fonts i diferents versions dels fets
  2. Intercomprensió
   • Lectura i comprensió en famílies de llengües
   • Com desenvolupar la capacitat de llegir portuguès, gallec, francès, italià, romanès i altres llengües romàniques.
  3. Restitució
   • Informació plurilingüe i noves formes de narració
   • Plurilingüisme i comentari

  Metodologia

  Es tracta d’un taller participatiu en el qual, a partir d’activitats simulades, es reflexiona sobre les pràctiques d’accés a la informació i es desenvolupa la capacitat de comprendre diferents llengües romàniques. S’apliquen eines procedents de la didàctica del plurilingüisme que s’han adaptat a l’àmbit del periodisme digital. Algunes d’aquestes eines són utilitzades pel programa “Euromania”, del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en escoles de primària.

  Requeriments

  Es treballa a partir de continguts d’Internet i cal assistir amb un ordinador portàtil.

  Destinataris

  El taller està pensat per a persones que ja tenen competències àmplies com a mínim en dos idiomes romànics (per exemple, català i castellà o francès i castellà). El curs és útil per a qualsevol periodista o comunicador i pot resultar especialment profitós per a tots aquells que treballen en mitjans digitals o en versions digitals de mitjans convencionals. L’aptitud intercultural d’accés a la informació multilingüe els permetrà ampliar les fonts i contrastar la informació que es dóna al lector amb l’accés a diferents punts de vista.