Premis Micro Obert i Micro Tancat


  • Aquest premi té com a objectiu principal premiar amb el Micro Obert la bona predisposició de donar en tot moment les majors facilitats als periodistes i professionals de la comunicació del territori, per poder realitzar la seva tasca i tenir les màximes garanties per poder oferir una bona informació. Per contra, el Micro Tancat, és un toc d'atenció per assenyalar la poca disposició per facilitar la tasca del periodista. El lliurament de premis s'efectua tots els anys al mes d'abril, i el premis són obres creació de l'artitsta loca Joan Panisello.