CANCEL·LAT - Segona sessió del curs "La imatge personal com a eina de comunicació"