PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA

  • PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA

    Sessió extraordinària del Ple de l'Ajutament, última per jubilació del Secretari, José Luis Linage, després de 25 anys d'exercir en aquest càrrec. Està previst que els diferents grups municipals prenguin la paraula i que també ho faci el propi Secretaria per acomiadar-se.




    Ajuntament - TORTOSA
    27 abril, 2012