Presentació del balanç del primer any de govern de l’Àrea de Promoció i Ocupació de l'Ajuntament de Girona