SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA