• Convocatòria d'Assemblea General Extraordinària amb caràcter d'urgència

  23 juny, 2020

  El Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, per acord de la Junta de Govern celebrada avui, 23 de juny, convoca l’Assemblea General Extraordinària amb caràcter d’urgència pel dilluns 6 de juliol del 2020 a les 16.30 h. en primera convocatòria, i a les 17.00 h. en segona convocatòria, a la seu central de Rambla Catalunya, número 10, de Barcelona. Cal recordar que prèviament, hi ha convocada l’Assemblea General ordinària.

  De conformitat amb el que estableixen els articles 30 i 31 dels Estatuts vigents, per facultat del Degà, el Sr. Joan Maria Morros Cuadras i atenent a l’acord adoptat per la Junta de Govern Extraordinària celebrada el dia 23 de juny del 2020, es convoca l’Assemblea General Extraordinària amb caràcter d’urgència pel dilluns 6 de juliol del 2020 a les 16.30 h. en primera convocatòria, i a les 17.00 h. en segona convocatòria, a la seu central de Rambla Catalunya, número 10, de Barcelona. L’Assemblea General Extraordinària quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si hi assisteixen la meitat més un del total de persones col·legiades, i en segona convocatòria, quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de persones col·legiades assistents.

  Prèviament a la celebració de l’assemblea s’informarà degudament i amb antelació de les condicions requerides per poder assistir-hi. En cas que no es donessin les condicions per poder celebrar-la presencialment i considerant els articles 4 del DL 10/2020, de 27 de març  i el RDL 8/2020, de 17 de març, se celebraria de forma telemàtica.   

  L’article 31 dels estatuts vigents indica que la convocatòria es farà amb una antelació mínima d’un mes de la celebració de l’Assemblea, excepte quan es convoqui una assemblea general extraordinària per raons d’urgència, en què la Junta de Govern podrà acordar reduir-ne el termini. Per acord de la Junta de Govern del dia 23 de juny del 2020, s’ha acordat la reducció d’aquest termini, tenint en compte la necessitat urgent de prendre mesures que requereixen la convocatòria d’una assemblea general extraordinària. Aquestes mesures van dirigides a pal·liar les conseqüències econòmiques produïdes a conseqüència de la pandèmia COVID-19 que posen en perill la solvència i equilibri financer del Col·legi.

  L’ordre del dia a tractar és el següent:

  1.      Deliberació i aprovació, si escau, de la venda d'un immoble, propietat del Col·legi, situat a la finca de Rambla de Catalunya, número 10, 2on 4a, per un valor no inferior a un 5% per sota del preu establert a la taxació realitzada.

  La documentació relativa a aquesta assemblea (informe i taxació) es posa a disposició de les persones col·legiades i durant el període d’informació pública, a la intranet del Col·legi. En cas que el Col·legi obrís les portes durant aquest període, també es trobarà disponible a les seus col·legials.

  Cal indicar que documentació relativa al pressupost de l’exercici 2020 que detalla les previsions de la situació econòmica es troba a disposició de les persones col·legiades a la intranet de la pàgina web del Col·legi, des del proppassat 4 de juny quan es va convocar l’Assemblea General Ordinària, en l’apartat del pressupost de l’exercici 2020.

  S'adjunta també la butlleta de delegació de vot per a les dues assemblees del dia 6 de juliol, vàlid tant per l'Assemblea Ordinària, com l'extraordinària.

  Documents relacionats

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.