• Estic jubilat i vull treball per compte propi, puc fer-ho?

  22 març, 2022

  Si ets periodista jubilat i vols treballar per compte propi, has de conèixer les compatibilitats per no incórrer en possibles errades que poden suposar una suspensió de la prestació de jubilació i possibles sancions per incompliment de la normativa. 

  Coneix les opcions que existeixen per treballar per compte propi i cobrar la jubilació

  El Col·legi de Periodistes de Catalunya i AFISEC Serveis Empresarials continuen la sèrie d'articles per guiar els periodistes en algunes de les qüestions més freqüents que es poden trobar. La peça d'avui detalla quan un periodista jubilat pot treballar per compte propi. Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb el servei d'assessorament a través del correu assessorament@periodistes.cat.

  • La pensió de jubilació és compatible amb el treball per compte propi, quan els ingressos de la persona treballadora per aquesta activitat no superin l'SMI (salari mínim interprofessional) que per aquest any 2022 està en 14000 euros bruts anuals.
   • En aquests casos la persona jubilada que vol exercir l’activitat per compte pròpia s’ha de donar d’alta a Hisenda amb el model 037, indicant l’activitat que pensa exercir i la data d’inici.
   • Aquesta alta fiscal suposa unes obligacions fiscals trimestrals en relació amb l'IVA i l'IRPF.
   • En aquests casos que la persona no superarà els 14000 euros anuals d’ingressos no està obligada a donar-se d’alta en el règim de treballadors autònoms.
  • La pensió de jubilació és compatible amb l’exercici de l’activitat per compte pròpia pels professionals col·legiats d’alta a una mutualitat alternativa a l’alta al règim d’autònoms. (per exemple el cas dels advocats). En aquest cas sense límit d’ingressos.
  • Respecte a la jubilació activa: La pensió de jubilació serà compatible amb el treball autònom quan es donin les següents característiques:
   • L’accés a la pensió haurà de tenir lloc com mínim un any després d’haver complert l’edat de jubilació corresponent (no podrien accedir les persones amb jubilació anticipada).
   • La persona ha de tenir una base de pensió de jubilació del 100% (si la té inferior no podria accedir a aquesta compatibilitat).
   • La quantia de la pensió de jubilació amb la feina serà al 50%. Si el treballador autònom té a una persona contractada, la quantia de la pensió compatible serà del 100% (és a dir, podrà treballar i cobrar el 100% de la pensió de jubilació).
  • La pensió de jubilació serà compatible amb les activitats dedicades a la creació artística que generin per aquesta causa drets de propietat intel·lectual. La normativa estableix la compatibilitat de la pensió amb drets de propietat intel·lectual generats per activitats artístiques, inclosos els generats per la seva transmissió a tercers (autopublicacions o cessió de drets a tercers).

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.