• Com mesurar l’èxit a les xarxes socials

  Introducció al Social Media ROI (SMR)

  Objectius del curs

  Sovint la inversió que les organitzacions fan per posar en marxa la seva presència a les xarxes socials no es manté en el temps perquè no està controlada. Aquest curs explica com establir indicadors d’èxit per a la presència i les accions en xarxes socials i com monitoritzar els resultats de la forma més eficient possible. Els participants aprendran a marcar objectius per a les diferents accions a Facebook, Twitter i Youtube, sabran definir kpi’s (key performance indicators – indicadors clau d’assoliment) per mesurar-les i aprendran com analitzar les dades per quantificar el seu èxit.

  Aquest curs és complementari del programa “Analítica web per a periodistes” –centrat especialment en l’eina Google Analytics– que també s’ofereix al Centre de Formació i Desenvolupament del Col·legi de Periodistes.

  Programa

  Introducció a la definició d’objectius socials

  • Glossari de l’analítica social
  • Objectius empresarials vs. Objectius socials
  • Com definir correctament un objectiu social: objectius SMART
  • Diferents objectius per a diferents etapes: el funnel
  • Què és un KPI i com definir-lo en xarxes socials
  • KPIs en xarxes socials i KPIs socials en llocs web

  Coneixent les mètriques per cadascuna de les tres grans xarxes socials

  • Facebook
   • Glossari de termes
   • KPIs específics
   • Facebook Insights
   • Eines específiques
  • Twitter
   • Glossari de termes
   • KPIs específics
   • Twitter analytics
   • Eines específiques
  • Youtube
   • Glossari de termes
   • KPIs específics
   • Youtube Insights

  Social Media ROI

  • Què és SMR i formes globals de mesurar
  • Conceptes relacionats: return on engadgement, return on influence, return on action
  • Els reptes a l’hora de mesurar SMR
  • El dashboard (tauler de control) de monitorització social

  Monitorització i anàlisi SMR

  • Calculant l’SMR d’una campanya de Social Media
  • Bones pràctiques per millorar l’SMR
  • Eines de monitorització complementàries

  Metodologia

  El curs combina l’exposició de conceptes i l’exemplificació d’eines amb la resolució d’un cas pràctic que es porta a terme de forma individual i es contrasta amb la resta de participants.

  Requeriments

  Cal assistir amb un ordinador portàtil o dispositiu similar.

  Destinataris

  Tots els professionals que dediquen una part de la seva activitat al Social Media o que tenen algun tipus de responsabilitat en la gestió de les xarxes socials, tant pròpies com d’organitzacions. El curs és especialment indicat per a community managers i perfils similars.

  Professors

  Pilar Yépez Molina

  Licenciada en Publicidad y Relaciones Publicas en la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla. Anteriormente, directora creativa en agencias españolas dedicadas al marketing on-line o al marketing belowthe line. Desde el 2009, directora creativa y socia fundadora de Úbica Below, agencia especialista en marketing y comunicación digital. Profesora y ponente desde hace 15 años en cursos especializados de esta materia para diferentes entidades.