Comunicació corporativa


  • El periodisme de fonts, que s’ocupa de fer arribar als mitjans la informació generada per empreses i institucions, és un dels camps en els quals més llocs de treball s’han creat en els últims anys. Els cursos que integren aquest itinerari ofereixen des dels coneixements bàsics per incorporar-se o per crear un gabinet de premsa fins a les eines per esprémer al màxim les possibilitats que aquest sector ofereix amb l'aplicació de les eines de la web i les tecnologies 2.0.També s’hi tracten elements com ara com elaborar plans de comunicació o la gestió de la comunicació en àmbits molt específics.


    Edicions obertes


    Edicions futures


    Edicions ja realitzades