Webinar


  • El Col·legi de Periodistes ofereix també ensenyament a distància a través dels webinars. Són cursos en directe, per internet, d’una hora de durada i en què, després d’una exposició del professor, els alumnes poden formular preguntes a través d’un xat. Es tracta de formacions útils per a professionals que no poden desplaçar-se o que no tenen prou temps per fer formacions de major durada.

    Els webinars són impartits pels mateixos professors que els cursos presencials. Se centren en l’aprenentatge de temes molt concrets o eines específiques. Els alumnes poden fer un tast d’un tema i aprofundir després en l’aprenentatge a través dels cursos presencials que l’amplien.


    Edicions obertes


    Edicions futures


    Edicions ja realitzades