• El Col·legi de Periodistes proporciona ajuts a la formació per als periodistes a l’atur i també ofereix formació bonificada per als treballadors d’empreses o entitats.

  Ajuts per a
  col·legiats a l’atur

  El Col·legi de Periodistes busca impulsar la reinserció laboral dels professionals que estan a l’atur. Per fer-ho, organitza cursos que es basen en les necessitats reals del mercat laboral i augmenten les competències i les habilitats dels periodistes. Els col·legiats sense feina poden accedir a ajuts per fer, de forma gratuïta, els cursos que ofereix el Centre de Formació. Per beneficiar-se d’aquests ajuts, cal que estiguin inscrits al Servei d’Ocupació i ho acreditin.

  Com sol·licitar-ho?

  Cal aportar el document DARDO que proporciona el SOC, on consta la propera data de renovació de la demanda. Ho podeu descarregar, amb el vostre PIN, a la web del SOC. Cal que ho envieu en format pdf a l’adreça cfd@periodistes.cat juntament amb la sol·licitud d’inscripció al curs que escolliu.

  Qui pot demanar-ho?

  El Centre es reserva el dret de limitar el nombre d'alumnes beneficiats de la gratuïtat. Els paràmetres de selecció s'estableixen pel percentatge de becats en cada curs, pel nombre de cursos per alumne i per la quantitat de demanda d'un curs. No obstant això, els col·legiats a l'atur que no puguin realitzar l'edició escollida tenen preferència d'admissió en les següents edicions del mateix curs.

  Formació
  bonificada

  Totes les empreses disposen d’un crèdit anual per a la formació contínua dels seus treballadors. Aquest crèdit és un import que l'empresa es pot deduir de la formació, en forma de bonificacions a les cotitzacions a la Seguretat Social. El Centre de Formació del Col·legi està acreditat per dur a terme programes de formació per a les empreses que poden beneficiar-se d’aquesta bonificació. Si la teva empresa no pot fer directament els tràmits per gestionar-la, nosaltres te la podem facilitar, sent el cost d'aquest servei de 120 euros.

  Com sol·licitar-ho?

  Cal que envieu un correu electrònic a cfd@periodistes.cat indicant que voleu realitzar la bonificació de la formació. Us informarem de l’import que us podeu bonificar pel curs escollit així com els passos a seguir per gestionar-ho.

  Qui pot demanar-ho?

  Les principals condicions per bonificar un curs són: estar donat d’alta en el Règim General de la Seguretat Social (treballadors per compte aliè), que l’empresa tingui crèdits de formació, omplir uns documents amb les dades de l’empresa i els alumnes i fer la inscripció al curs almenys 8 dies naturals abans de la data d’inici.