• Transparència Real: Comunicació i bona governança

  Sessió on line en directe

  Objectius del curs

  La llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública regula i garanteix la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés de la ciutadania a la informació i la documentació públiques. L’aprovació d’aquesta llei va significar un punt d’inflexió en l’àmbit de la transparència i l’accés a la informació. El text recull un ampli ventall d’obligacions per a les administracions públiques, però també per a les associacions i fundacions perceptores de fons públics. Més enllà de complir amb aquests requeriments, la transparència exigeix una sèrie de consideracions i pràctiques perquè sigui realment efectiva com, per exemple, la qualitat informativa, la llegibilitat, la comprensió, etc. D’acord amb això, no per publicar més dades una institució és més transparent. La sobreinformació pot ser una forma d’ocultació. La transparència real passa per un tractament adequat de la informació que promogui la comprensió, la rendició de comptes i la participació democràtica. En aquest webinar entrarem en aquests tractament de la informació pública per comunicar de manera transparent.

  Programa

  1. La transparència: context i marc normatiu

  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • El segell infoparticipa

  2. Publicitat activa

  • Transparència en l’organització institucional
  • Informació jurídica i normativa
  • Transparència en la gestió econòmica, comptable i pressupostària
  • Transparència en matèria de planificació i programació

  3. Més enllà del portal de transparència: Què vol dir ser transparent?

  • Bon govern
  • Accés i qualitat de la informació
  • Participació democràtica
  • Rendició de comptes

  4. Comunicació per a una transparència real

  • Fem-ho fàcil (i entenedor): accessibilitat cognitiva
  • Visualització de la informació
  • Foment del Govern Obert

  Metodologia

  El format consisteix en una classe en línia en directe on es combina l’exposició dels continguts amb les preguntes que les persones que hi participin podran fer a través del xat i que seran respostes al final de la sessió.

  Destinataris

  Tècnics de comunicació d’Administracions Públiques Tècnics de comunicació d’Associacions No Lucratives i Organitzacions Gabinets de comunicació de grups d’interès

  Professors

  Francesc Ponsa Herrera

  Periodista i escriptor. Doctor en Comunicació Social i Màster en Analista d'Intel·ligència. Professor associat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) on imparteix docència sobre lobbisme i grups d’influència, comunicació política i institucional i tècniques d’storytelling. Ha estat director de l’Observatori Espanyol dels Think Tanks.