• Eines per detectar i abordar situacions de violència masclista

  Sessió on line en directe

  Objectius del curs

  Adquirir eines per detectar situacions de violència masclista viscudes en l’àmbit laboral.

  Conèixer mecanismes de protecció i abordatge davant de situacions de violència masclista en l’àmbit laboral.

  Programa

  • Violències masclistes en l’àmbit laboral i periodístic: assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i lgtbifòbic, violències digitals
  • Detecció i suport: estratègies, mecanismes de denúncia, recursos de suport

  Metodologia

  Exposicions teòriques combinades amb casos pràctics, treball en grup i debat participatiu.

  Destinataris

  Periodistes que vulguin conèixer les eines per detectar situacions de violència masclista i els mecanismes de protecció i abordatge existents.

  Professora

  Sílvia Alberich

  Educadora social i antropòloga, màster en estudis de gènere, membre de la Cooperativa Equilátera, consultoria especialitzada en gènere i igualtat.