• Creació d'un pla estratègic de continguts digitals

  Objectius del curs

  Un pla de continguts és una eina estratègica que serveix per assegurar-se que tots els canals corporatius s’actualitzen correctament. Això permet ser més eficients en la consecució dels objectius de l’empresa i també en la gestió de recursos interns. Crear un pla comporta prendre decisions com ara per a quina audiència es dirigeixen els continguts, a quin canal es publiquen o en quin format.

  Programa

  • Quins són els documents d’una estratègia de continguts?
  • Quins elements té un pla de continguts?
  • Quina informació és la mínima dins un pla de continguts?
  • Eines per fer un calendari i un pla de continguts
  • Exercici per posar en pràctica la metodologia

  Metodologia

  Hi haurà una part teòrica on es definiran les diferents opcions per omplir un pla de continguts.

  A la pràctica es dividirà la classe en grups i es realitzarà un exercici per crear un pla de continguts d’un cas hipotètic.

  Requeriments

  Per tal d’aprofitar millor la part pràctica, es recomana portar ordinador o tauleta perquè es farà servir un arxiu compartit online.

  Destinataris

  Periodistes interessats en conèixer de forma pràctica una metodologia per crear un pla estratègic de continguts digitals que els serveixi per organitzar millor la seva feina com a creadors o gestors de continguts.

  Professors

  Eva Sanagustín Fernández

  Llicenciada en Comunicació audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra. Redactora web freelance especialitzada en estratègia i màrqueting de continguts. Exerceix com a tal des de 2009, però escriu continguts des de 2002. Abans, va treballar en projectes digitals a diverses agències fent-se càrrec de la gestió i producció de continguts. Ha publicat 12 llibres relacionats amb continguts, màrqueting i mitjans socials.