• Eines i tècniques de comunicació per a ajuntaments petits (i no tan petits)

  Objectius del curs

  Per a un ajuntament de qualsevol mida, la comunicació és essencial. Cal donar a conèixer als ciutadans les actuacions que es duen a terme, les decisions que es prenen i els perquès d’unes i altres. I també cal escoltar les inquietuds, els desitjos i les peticions dels veïns.

  Catalunya té una sòlida xarxa de mitjans de comunicació de proximitat molt sensible a l’activitat dels municipis. A més, la digitalització ha fet néixer nous mitjans centrats en àmbits i temàtiques a vegades molt reduïts. I, sobretot, Internet dóna l’oportunitat a qualsevol persona, entitat o institució –per tant, a tots els ajuntaments–, de convertir-se en emissor a través de la web, de blogs o de les xarxes socials.

  Als ajuntaments petits –i no tan petits–, sovint no hi ha periodistes ni especialistes en comunicació, però sí que els cal comunicar, tant amb els mitjans com directament amb els ciutadans. Aquest curs, basat en l’experiència professional dels professors, es proposa donar a les persones que gestionen la comunicació municipal aquelles eines i tècniques que els permetran treure el millor partit de la seva tasca i aconseguir que el seu ajuntament sigui més transparent, conegut i ben valorat.

  Programa

  • Per què cal comunicar
  • L’agenda de contactes
  • Motius per aparèixer als mitjans
  • Eines per relacionar-se amb els mitjans: notes, rodes de premsa i altres
  • Les xarxes socials
  • El portaveu
  • Els mitjans de comunicació oficials

  Metodologia

  El curs es basa en l’experiència professional dels professors i té una orientació molt pràctica. Es tracta de donar eines i tècniques clares i concretes, d’aplicació immediata, i de permetre als participants entendre les regles del joc dels mitjans i de la comunicació en l’àmbit local. Es treballarà amb abundants exemples i exposició de casos reals complementats. Es demanarà als participants que davant de situacions determinades proposin quina creuen que seria la millor solució, per veure tot seguit com es van resoldre en la realitat.

  Destinataris

  Totes aquelles persones que tenen responsabilitats en la gestió de la comunicació en ajuntaments, petits, mitjans i grans –d’alcaldes a caps de premsa passant per regidors i tècnics–. Tot i que està especialment orientat a aquelles que no tenen formació específica en comunicació, també és útil per a les que, malgrat tenir-ne, no han exercit mai la seva activitat en l’àmbit de la comunicació municipal. El programa també s’adreça a periodistes joves que veuen en la comunicació local una oportunitat professional.

  Professors

  Marc Sureda Pons

  Graduat en Comunicació i Relacions Públiques per la Universitat de Girona. Máster en Aplicacions Multimedia per a Internet per la Universitat Oberta de Catalunya. És soci fundador i director de Canalajuntament.cat. Ha treballat al Diari de Girona i col·laborat en diversos mitjans escrits i audiovisuals. Actualment és el cap de premsa i responsable de comunicació de l’Ajuntament de Llagostera (Gironès). Coautor del llibre Manual de comunicació per a ajuntaments petits (i no tan petits) (UOC, 2015).

  Lourdes Torres i Plana

  Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques, en Criminologia i en Dret per la Universitat de Girona. Membre de l’àrea de Comunicació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra a Girona. Coautora del llibre Manual de comunicació per a ajuntaments petits (i no tan petits) (UOC, 2015).