• Indicadors d’èxit i mètriques en xarxes socials

  Significat real i aplicació pràctica

  Objectius del curs

  Impressions? Abast real? Abast orgànic? Share of voice? L’objectiu del programa és entendre què significa realment cadascuna de les mètriques de mesura de resultats en xarxes socials i aprendre com aplicar-les per disposar d’indicadors de l’èxit d’una estratègia i les seves corresponents accions.

  Els participants també aprendran a monitoritzar a través d’un dashboard (quadre de comandament) personalitzat que els permeti afinar els seus resultats dia a dia i crear accions i continguts que obtinguin un major rendiment social.

  Programa

  Introducció: el mètode

  • Funcions de l’analítica digital
  • Etapes de la monitorització
  • Els tres grans objectius en xarxes socials

  Les mètriques i indicadors a Facebook

  • Mesura de la visibilitat
  • Mesura de la rellevància
  • Mesura de la interacció /engagement
  • L’eina de mesura de Facebook: Insights
  • Altres eines per monitoritzar Facebook

  Les mètriques i indicadors a Twitter

  • Mesura de la visibilitat
  • Mesura de la rellevància
  • Mesura de la interacció /engagement
  • L’eina de mesura de Twitter: Analytics
  • Altres eines per monitoritzar Twitter

  El dashboard de monitorització

  • Com crear un dashboard per monitoritzar xarxes socials
  • Dashboard d’exemple i introducció de dades
  • Eines addicionals per monitoritzar xarxes socials

  Metodologia

  El curs combina l’exposició de conceptes i la seva aplicació immediata a través de la creació d’un dashboard d’exemple per a un cas proposat.

  Requeriments

  És imprescindible assistir al curs amb un ordinador portàtil i dades d'accés com a administrador a una pàgina de Facebook i un perfil de Twitter. No són necessaris coneixements previs de mètriques ni de Social Media ROI. Únicament cal un nivell d’usuari d’Internet i xarxes socials.

  Destinataris

  El curs està obert a tots aquells periodistes i professionals de la comunicació amb coneixements bàsics en xarxes socials, que administrin com a mínim una pàgina de Facebook i/o un perfil de Twitter (poden ser els propis) i que vulguin analitzar tot el resultat de les seves accions socials i obtenir una metodologia bàsica de treball quant a monitorització. Els coneixements adquirits els seran de gran utilitat en les tasques pròpies del community management o del marketing digital.

  Professors

  Pilar Yépez Molina

  Licenciada en Publicidad y Relaciones Publicas en la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla. Anteriormente, directora creativa en agencias españolas dedicadas al marketing on-line o al marketing belowthe line. Desde el 2009, directora creativa y socia fundadora de Úbica Below, agencia especialista en marketing y comunicación digital. Profesora y ponente desde hace 15 años en cursos especializados de esta materia para diferentes entidades.