• La Comunicació interna a l'entorn empresarial

  Objectius del curs

  Empreses i organitzacions de tota mena paren cada vegada més atenció a l’ús de la comunicació no només com a eina de projecció externa sinó com un instrument clau en la gestió interna que afecta la cultura, la manera de fer i el dia a dia de les persones que l’integren. Per als periodistes, tant els que treballen en gabinets i consultories com els que volen fer el pas cap a aquest sector, conèixer les claus de la comunicació interna els permet ampliar les seves competències i horitzons professionals.

  El curs té com a objectiu que els participants aprofundeixin en el coneixement del paper que juga la comunicació interna a les organitzacions a partir de l’anàlisi del seu rol estratègic i de les seves principals eines. Es tracta de transmetre els coneixements clau per entendre i explotar el potencial que la comunicació pot aportar a l’interior de l’empresa.

  Programa

  1. La comunicació interna a l’empresa: per què? Orígens, evolució i perspectives de futur
   • Diferents models de direcció i comunicació: de la informació al lideratge participatiu
   • Comunicació interna com a eina de gestió empresarial i factor clau en la configuració de la identitat i la cultura de l’organització
  2. Pràctiques de comunicació interna: principals eines
   • Com aconseguir arribar al nostre públic
   • La importància d’escoltar i mesurar per identificar estratègies
   • Principals eines eficaces: revista coporativa, portal de l’empleat, materials multimèdia, campanyes de movilització…
  3. La comunicació d’estratègia: comunicació de proximitat
   • El desenvolupament del canal interpersonal a través de la comunicació en cascada
  4. Comunicació en temps de crisi: de les xifres negatives als ERE
   • La comunicació com a palanca clau en la gestió de la incertesa
  5. La comunicació interna digital
   • Les eines 2.0 i la seva aportació a la comunicació interna: l’impacte en la gestió del temps i l’accés a la informació

  Metodologia

  La sessió combinarà l’exposició de conceptes i la il•lustració contínua amb exemples i casos pràctics que permetin conèixer de forma amena les bases i tendències de la comunicació interna, així com les principals estratègies i eines per implicar els públics interns de l’organització.

  Destinataris

  Totes aquelles persones interessades a conèixer el potencial de la comunicació interna en una organització: periodistes de gabinets de premsa i de consultories de comunicació; especialistes en comunicació i màrqueting, així com professionals del món de l’empresa que vulguin aprofundir en com la comunicació els pot ajudar a motivar i gestionar equips, a implantar canvis i a potenciar el sentiment de pertinença.