• Tècniques per a l'anàlisi de xarxes socials

  Anàlisi de xarxes i mineria de text per a periodistes i comunicadors d'empresa

  Objectius del curs

  En l’última dècada, el creixent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació ha proporcionat un volum sense precedents d’informació sobre el comportament humà. El seguiment en temps real de les interaccions socials proporciona informació sobre l’estructura i el contingut de les relacions. D’aquí neix una ciència computacional de la qual s’ha dit que “aprofita la capacitat de recopilar i analitzar les dades amb una amplitud, profunditat i escala sense precedents”. Això implica enormes oportunitats per al periodisme d’investigació i per a les empreses, en la mesura que possibilita l’explicació d’una gran diversitat de fenòmens col•lectius que difícilment podrien ser estudiats d’altra manera. Tot i així, la disponibilitat de grans volums d’informació implica reptes de diferent mena sobre les possibilitats de gestionar i interpretar les dades.

  Aquest taller té com a propòsit desenvolupar habilitats pràctiques per a l’ús d’eines d’anàlisi de xarxes socials i de mineria de text. S’enfoca a continguts que poden interpretar-se com a interaccions i a conjunts de documents que poden interpretar-se per mitjà d’abstraccions per identificar significats i patrons comuns. El curs és un punt de partida per a la investigació amb mètodes digitals i una oportunitat de reflexionar sobre les seves implicacions teòriques i pràctiques.

  Es parteix d’una introducció general a la mineria de dades i a teories per a l’anàlisi social, amb la finalitat de contextualitzar l’ús de les eines i el seu valor per al periodisme d’investigació i la comunicació empresarial. D’aquesta manera, s’integra el desenvolupament d’habilitats pràctiques amb reflexions sobre una varietat de temes i qüestions sobre l’accés a diverses fonts de dades, tals com les xarxes socials i pàgines d’internet, les consideracions ètiques i legals de determinades pràctiques i les possibilitats d’interpretar els resultats.

  Programa

  Primer dia

  1. Introducció
   • Interpretació de la vida social i política des de les dades i la rellevància del context
   • Els reptes del mostreig amb dades de xarxes socials
  2. Obtenció de dades
   • Introducció als conceptes
   • Fonts i interfaces de programació d’aplicacions (APIs)
   • NodeXL - Excel add-ons (interfaces des d’MS Office) i Google Docs TAGS
  3. Processament i estructuració de dades (data munching/data crunching)
   • Organització
   • Neteja

  Segon dia

  1. Anàlisi de xarxes socials
   • Introducció als conceptes
   • Treball pràctic d’anàlisi de xarxes socials - SNA
    • Tuits
    • Hipervincles
   • Reducció de complexitat - Clusters
   • Visualització

  Tercer dia

  1. Mineria de text
   • Introducció als conceptes
   • Representació i descripció: convertint el text en dades
   • Interpretació i exploració - Classificació i clústers
   • Visualització
    • Núvols de paraules / tags
    • Dendogrames /heatmaps

  Metodologia

  Els diferents conceptes i mètodes i les dades obtingudes s’exposen al principi de cada apartat i es contextualitzen en l’àmbit de la ciència social computacional, les teories de xarxes socials, l’economia política dels mitjans de comunicació, etc. Es treballa sobre casos pràctics basats en Twitter i altres fonts de dades i es presenten les eines de recol·lecció de dades, anàlisi de xarxes i anàlisi de text.

  Requeriments

  Per seguir el curs cal un coneixement bàsic d’eines ofimàtiques (OpenOffice, Microsoft Office, Google Docs…) i familiaritat amb la xarxa social Twitter. Cal tenir un perfil de Twitter actiu i verificat (amb una adreça de correu electrònic vàlida) per utilitzar les aplicacions de recol·lecció de dades. S’aconsella consultar als professors qualsevol dubte abans del curs.

  Destinataris

  El taller està especialment dissenyat per a periodistes i comunicadors d’empresa (directors de comunicació, community managers, caps de premsa…) amb interès en l’anàlisi de dades obtingudes a través d’internet i en mitjans socials. Les eines utilitzades no exigeixen habilitats de programació.

  Professors

  Jorge L. Salcedo Maldonado

  Doctor en Ciència Política per la UAB. Expert en visibilitat i mapeig de controvèrsies a la Web. Membre del grup de recerca IGOPNET de l’Insituto de Gobierno y Políticas Públicas, en el qual és investigador en diversos projectes d’àmbit espanyol i europeu. S’ha especialitzat en els efectes d’Internet en l’acció col·lectiva. Professor en diversos tallers d’introducció a big data, ús de dades digitals i xarxes socials.

  Camilo Cristancho Mantilla

  Investigador en comportament polític, actituds i protesta. Treballa principalment amb enfocaments metodològics quantitatius amb dades d’enquesta, mineria de text i mètodes digitals. Doctorand en Ciència Política a la UAB. Membre de l’equip de recerca Democràcia, Eleccions i Ciutadania del Departament de Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona i integrant de projectes de recerca d’àmbit espanyol i europeu. Professor en diversos tallers d’introducció a la utilització de dades digitals i big data per a científics socials (UOC, UAB, UAM).