El periodista exiliat Milthon Robles participa al "Cosmògraf"