Presentació del llibre "Els rosegadors", d'Antoni Plaja i Mateu