• Convocatòria d’Assemblea General Ordinària i Extraordinària en el Col·legi de Periodistes

  30 abril, 2013
  La Junta de Govern ha convocat pel pròxim 30 de maig, una Assemblea General Extraordinària i una Assemblea General Ordinària a la seu central del Col·legi de Periodistes de Catalunya

  CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

  De conformitat amb el que estableixen els articles 30 i 31 dels Estatuts vigents, mitjançant acord de la Junta de Govern de 30 d’abril de 2013, es convoca l’Assemblea General Extraordinària pel dijous 30 de maig de 2013 a les 10.00 h en primera convocatòria, i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la seu central de Rambla Catalunya, número 10, de Barcelona.

  L’Assemblea General Extraordinària quedarà vàlidament constituïda i prendrà acords amb l’assistència, en primera convocatòria, d’un mínim del deu per cent de les persones col·legiades i, en segona convocatòria, quedarà constituïda sigui quin sigui el nombre de persones col·legiades assistents.

  L’ordre del dia a tractar és el següent:

  1. Aprovació, si s’escau, de la creació de la Demarcació Territorial de la Catalunya Central, integrada per les comarques del Bages, Anoia, Osona, Berguedà, Solsonès i la Cerdanya.

  2. Aprovació, si s’escau, del Projecte de modificació puntual dels Estatuts del Col·legi en relació als articles 39.1b i 45.1, per a la inclusió de la Demarcació Territorial de la Catalunya Central.

  Per al seu millor funcionament aquest punt tindrà les següents parts:

  a) Presentació i justificació del Projecte de modificació puntual dels Estatuts del Col·legi en relació als articles 39.1b i 45.1.

  b) Presentació i deliberació, si n’hi ha, de les esmenes no acceptades al text del Projecte de modificació puntual dels Estatuts.

  c) Aprovació, si s’escau, del Projecte de modificació puntual dels Estatuts.

  CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

  De conformitat amb el que estableixen els articles 29 i 31 dels Estatuts vigents, i mitjançant acord de la Junta de Govern de 30 d’abril de 2013, es convoca l’Assemblea General Ordinària pel dijous 30 de maig de 2013 a les 11.00 h en primera convocatòria, i a les 11.30 h en segona convocatòria, a la seu central de Rambla Catalunya, número 10, de Barcelona.

  L’Assemblea General Ordinària quedarà vàlidament constituïda i prendrà acords amb l’assistència de la meitat més un dels membres col·legiats en primera convocatòria, i quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria, sigui quin sigui el número de persones col·legiades assistents.

  L’ordre del dia a tractar és el següent:

  1. Aprovació, si s’escau, de les actes de l’Assemblea General Ordinària i de l’Assemblea General Extraordinària anteriors (25 de juny de 2012).

  2. Examen i aprovació, si s’escau, de la Memòria Anual de l’exercici 2012.

  3. Examen i aprovació, si s’escau, del balanç i del compte de resultats de l’exercici 2012.

  4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2013.

  5. Torn obert de paraules.

  Nota: Tota la documentació referida al contingut de l’Assemblea General Extraordinària i de l’Assemblea General Ordinària que es tractarà el dia 30 de maig de 2013 estarà a disposició de les persones col·legiades a partir del 7 de maig a les Secretaries de les demarcacions així com a la Seu Central del Col·legi.

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.