• Les periodistes aixequem la veu!

  7 març, 2019

  El Col·legi de Periodistes de Catalunya,a través de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, se suma a la reivindicació del Dia Internacional de la Dona en relació amb la situació actual de les professionals del periodisme i la comunicació. El manifest, que va ser redactat per Mònica Planas, membre de la Junta de Govern del Col·legi, exigeix que es treballi la igualtat de gènere en les relacions laborals, l'exercici professional, els estereotips, l'hipersexualització, la violència masclista i en noves mesures per aconseguir aquesta igualtat. 

  El Col·legi de Periodistes amb la resta de col·legis que formen part de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas es posicionen sobre la igualtat de gènere en els mitjans de comunicació amb un manifest comú. A més, demà, Dia Internacional de la Dona, es farà públic un vídeo amb la participació de dones periodistes de les juntes de govern dels diferents col·legis professionals de periodisme que integren la Red per demanar el seu compliment. 

  Manifest: 

  Relacions laborals

  • Eliminació del sostre de vidre. Inclusió de les dones en els càrrecs de responsabilitat i la presa de decisions per assegurar que la paritat de gènere no es produeix només en el tractament informatiu, sinó també en l'estructura dels mitjans de comunicació. És un aspecte essencial perquè això es reflecteixi també en la sensibilitat del mitjà en la lluita contra el sexisme. 
  • Eliminació de la bretxa salarial de gènere en els mitjans de comunicació.
  • Trencar inèrcies pel que fa a l'execució de tasques professionals en funció del gènere: homes presentadors i dones presentadores secundàries, homes grans amb els rols principals acompanyats de noies joves com a secundàries en un informatiu, etc.
  • Desenvolupar mesures que afavoreixin la conciliació i elaborar i implementar plans d'igualtat; formació en matèria de gènere. 

  Exercici professional

  • Utilització d'un llenguatge inclusiu tant en el treball periodístic com en el desenvolupament diari de les relacions laborals. 
  • Eliminació de la visió esbiaixada de gènere en el tractament informatiu, ja que els continguts que transmeten els mitjans de comunicació són un reflex de la societat en què vivim i a la vegada un model de valors socials: 
   • Assegurar la paritat de gènere en la cerca de fonts d'informació, especialment pel que fa a la selecció de persones expertes en diferents àmbits. 
   • Garantir la paritat de gènere en l'àmbit de l'opinió en els mitjans (tertulians/nes, columnistes...). 
   • Visibilitzar la presència de dones en els càrrecs de poder i representar-les, tant a nivell informatiu com visual, sense caure en estereotips sexistes. 
   • Sensibilització en la perspectiva de gènere: oferir una mirada positiva del rol de les dones en la societat. Donar autoritat i singularitat al rol de les dones en àmbits encara poc identificats amb elles. Inclusió de notícies en què es posi en valor el paper de les dones. 
   • Detectar àmbits en què sigui evident la falta de paritat entre gèneres i donar-los visibilitat per acabar amb el biaix sexista. 
    • Eliminació de l'ús de les imatges amb escenes que reforcin el sexisme i els estereotips caducs (per exemple, homes comprant cotxes i dones comprant menjar, homes conduint i dones cuidant nens). Fomentar l'ús d'imatges que no reprodueixin els estereotips. 
   • Paritat en alguns àmbits informatius per sensibilitzar en la perspectiva de gènere. Oferir una mirada positiva: inclusió de notícies en què es posin en valor la presència femenina. Visualització de les accions portades a terme per dones. Donar autoritat als treballs realitzats per dones. 
   • En la presentació de dades estadístiques, oferir-los també especificant raons de gènere (per exemple, a l'hora de donar xifres d'atur, de bretxa salarial, que s'especifiquen els percentatges per raons de gènere). 
   • Recuperació de la memòria històrica per rescabalar el sexisme informatiu del passat: posar en valor les dones invisibilitzades per culpa del masclisme. 
   • Sensibilització per part dels gabinets de premsa respecte a les notícies on les dones siguin protagonistes, que es reforci o reivindiqui la igualtat de gènere o s'expliquin iniciatives que les posin en valor. 

  Estereotips i hipersexualització

  • Eliminació de l'ús mediàtic del cos de la dona com a reclam. No potenciar els estereotips físics sexualitzats femenins com a estratègia per embellir el contingut mediàtic. Acabar amb l'elecció de dones periodistes en funció dels seus atributs físics. Eliminar l'ús d'un estilisme i un vestuari que potenciï els atributs físics i sexualitzi la seva manera de comunicar.

  Violència masclista

  • Garantir el tractament de la violència masclista com una violació dels drets humans i com un problema social. Evitar el sensacionalisme i el drama en el seu tractament mediàtic i fer-ho des de la  responsabilitat i l'ètica professional. Potenciar l'ús de fonts expertes en violència de gènere i la informació que puguin facilitar responsables polítics i jurídics. Evitar els testimonis accidentals que ho converteixin en simples casos aïllats que perpetuïn conductes tòxiques. 
  • Fomentar la formació específica dels i de les professionals de la comunicació en el tractament de la violència masclista, especialment en l'ús d'un llenguatge adequat i responsable. 

  Noves mesures

  • Fomentar la formació i el reciclatge dels i de les professionals de la comunicació en l'àmbit de la perspectiva de gènere en general. 
  • Fomentar la creació de comissions internes dins dels mitjans de comunicació que supervisin i corregeixin errors, inèrcies i males pràctiques en aquest sentit. 
  • Desenvolupar protocols de prevenció i denúncia per a casos d'assetjament a la feina o a les xarxes per raons de gènere. 

  Red de Colegios Profesionales de Periodistas 

  La Red de Colegios Profesionales de Periodistas es va constituir el 14 de juny de 2018 i està formada pels nou Col·legis Professionals de Periodistes que actualment hi ha a Espanya (Andalusia, Astúries, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, la Rioja, Múrcia, Navarra i País Basc).

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.