• Conclusions del taller 'Periodisme responsable davant la diversitat'

  11 maig, 2018

  Un dels tallers que es van impartir al IV Simposi sobre Llibertat de Premsa fou el de 'Periodisme responsable davant la diversitat i col·lectius desafavorits', moderat per Núria Ferran Ferrer, professora agregada als estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya.  Llegiu-ne les principals conclusions.

  Els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en la configuració i interpretació de la realitat que ens envolta. Una realitat parcial i poc completa si no reflecteix els drets i llibertats dels seus protagonistes.

  Hi ha col·lectius poc representats als mitjans de comunicació i quan ho estan és en negatiu. Com a resultat les seves vides, les seves preocupacions o problemes no es consideren d’interès i resten silenciats als mitjans.

  En aquest sentit, la funció social del periodisme és indubtable no només per la seva capacitat per denunciar les desigualtats i injustícies, o per transmetre valors a la ciutadania (solidaritat, llibertat, justícia, respecte dels drets humans... ) sinó també per la seva responsabilitat i influència en la creació d'una societat informada i crítica, compromesa en la defensa dels seus drets, sense oblidar el paper de vigilància dels poders públics. Atenent a aquesta mateixa funció social, el correcte tractament per part dels mitjans dels grups desfavorits és imprescindible per a la seva inclusió en la societat.

  En aquest taller s'han presentat 8 treballs periodístics de professionals i d’estudiants que tracten el tema de la diversitat i els col·lectius desfavorits de manera responsable.

  Els temes tractats han estat:

  * La situació dels joves immigrants que volen travessar l'estret.

  * Temes de salut silenciats com salut mental o malalties cròniques.

  * Tractament de col·lectius com trans, LGTBI i persones que exerceixen la prostitució.

  En el marc del taller també es va presentar la revista Feminisme(s) (http://www.elcritic.cat/dossier-critic) del mitjà digital Crític. Laura Aznar, una de les coordinadores del dossier va presentar el monogràfic centrat en la vida d'una dona des de la infància fins la vellesa, i les seves 29 autories han associat a cada etapa vital un seguit de temes que són centrals per al moviment feminista, i que tenen a veure, no només amb les discriminacions i opressions que viuen les dones en el seu dia a dia, sinó també amb totes aquelles qüestions que ens preocupen i ens ocupen.

  Enguany, Feminisme(s) ha estat galardonat amb el premi Montserrat Roig en la categoria de Periodisme social. El jurat va valorar la "gran varietat de punts de vista i de dones d'àmbits professionals diversos" i "l'esforç d'exhaustivitat, el tractament de les dades i l'exposició plural de punts de vista amb voluntat d'impacte que transcendeix el públic habitual".

  A nivell de conclusions han sortit una colla de recomanacions per als periodistes que volen exercir de forma responsable, per al Col·legi i per als docents.

  Recomanacions per al Periodisme Responsable:

  * Fer protagonistes i amb veu als col·lectius silenciats

  * Donar el correcte tractament als col·lectius per tal que el periodisme tingui realment una funció social d'aconseguir una societat més informada, més crítica i més compromesa en la defesna dels drets

  Recomanacions per al Col·legi:

  * Guies, codis, recomanacions al dia, en profunditat, amb exemples... per al correcte tractament dels col·lectius i la diversitat.

  * Realitzar informes per fer palès tractaments indeguts.

  Recomanacions per a la Universitat:

  * Acompanyament més proper a l'estudiant.

  Establir fites per tal d'acompanyar en el procés d'aprenentatge des del disseny del treball periodístic per intentar orientar seguint els criteris adequats del periodisme responsable.

  Resum elaborat per Núria Ferran Ferrer, professora agregada als estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya.

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.