• Convocatòria d’Assemblea General Ordinària i Extraordinària

  3 maig, 2019

  La Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, per acord de la Junta de Govern, convoca l'Assemblea General Ordinària i l'Extraordinària per al dimecres 5 de juny. Serviran per aprovar els resultats de l’exercici 2018, la memòria d'activitats i presentar i aprovar el pressupost del 2019, entre altres temes.

  CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

  De conformitat amb els requisits que estableixen els articles 29 i 31 dels Estatuts vigents, i mitjançant acord de la Junta de Govern del 20 de març de 2019, es convoca l’Assemblea General Ordinària pel dimecres 5 de juny de 2019 a les 11:00h en primera convocatòria, i a les 11:30h en segona convocatòria, a la seu central de Rambla Catalunya, número 10, de Barcelona.

  L’Assemblea General Ordinària quedarà vàlidament constituïda i prendrà acords amb l’assistència de la meitat més un dels membres col·legiats en primera convocatòria, i quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de persones col·legiades assistents.

  L’ordre del dia a tractar és el següent:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior.
  2. Presentació de la Memòria d’activitats de l’exercici 2018.
  3. Presentació i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals de l’exercici 2018.
  4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2019.
  5. Torn obert de paraules.

  CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

  De conformitat amb els requisits que estableixen els articles 30 i 31 dels Estatuts vigents, i mitjançant acord de la Junta de Govern del 20 de març de 2019, es convoca l’Assemblea General Extraordinària pel dimecres 5 de juny de 2019 a les 12:30h en primera convocatòria, i a les 13:00h en segona convocatòria, a la seu central de Rambla Catalunya, número 10, de Barcelona.

  L'objectiu de l'Assemblea General Extraordinària consisteix en ratificar el projecte de modificació dels Estatus del Col·legi de Periodistes de Catalunya i del Projecte de Reglament Intern de Règim Electoral, un cop exhaurit el termini d'informació pública i sense haver rebut esmenes. Els textos se sotmetran a l'aprovació de l'assemblea del dimecres 5 de juny. 

  1. Proposta de modificació puntual dels articles 8.l, 8.m, 8.n, 8.o, 29.1, 66.3.e i 66.3.f dels Estatuts del Col·legi.
  2. Proposta de modificació dels articles 4.e i 4.f del Reglament intern de règim electoral. 

  Els aspectes subjectes a modificació dels Estatus i del Projecte de Reglament Intern de Règim Electoral passen per ampliar les funcions del Col·legi de Periodistes (elaboració de publicacions periòdiques, creació/participació en figures mercantils per proporcionar serveis als col·legiats i ampliar els beneficiaris del Centre de Formació), ampliació del termini de la celebració de l'Assemblea General Ordinària al primer semestre de l'any i la modificació de les condicions que impedeixen a les persones col·legiades obtenir la condició de persona elegible.

  Nota: tota la documentació referida al contingut d’aquestes assemblees es posa a disposició dels col·legiats/des, a les secretaries de totes les seus col·legials.  

  Podeu descarregar-vos el document adjunt on hi ha la butlleta de delegació de vot.

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.